WordReference kan deze exacte zin niet vertalen, maar als je op de afzonderlijke woorden klikt zie je de betekenis van deze woorden.

be on your best behavior


WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Voornaamste vertalingen
EngelsNederlands
be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (state)zijn onoverg.ww
 Barry is ill.
be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (exist)zijn onoverg.ww
  bestaan onoverg.ww
 There is a woman of 101 in the house opposite.
be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be located) (naargelang positie)staan, liggen, zitten, hangen onoverg.ww
  zijn, er zijn onoverg.ww
 The butter is on the table.
be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (event: occur) (wanneer)zijn onoverg.ww
  plaatshebben, plaatsvinden onoverg.ww
  (Belg. substandaard)doorgaan onoverg.ww
 The play is at eight o'clock.
be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have been: go, gone) (gegaan)geweest vd
 I have been to Rome.
be v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (with present participle: future) (met infinitief: toekomst)gaan ... hulpww
 We are playing tennis this weekend.
be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (condition: age) (leeftijd)zijn koppelww
 Robert is ten years old.
be v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (with present participle: continuous) (met infinitief)aan het ... zijn onoverg.uitdr.
  (met infinitief)staan/liggen/zitten + te onoverg.uitdr.
 Teresa is eating her dinner at the moment.
be v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (with past participle: passive) (met vd: passief verleden)... zijn, ... zijn geworden hulpww
 My wallet was stolen yesterday.
 
Aanvullende vertalingen
EngelsNederlands
be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (belong)zijn koppelww
 She is a police officer.
be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cost) (kosten)zijn koppelww
  kosten onoverg.ww
 It is seven dollars. That will be ten pounds, please.
be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (imperative: behave) (imperatief)wees koppelww
  zich ... gedragen refl.ww + bw
 Be quiet!
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Overeenkomende vermeldingen van de andere kant van het woordenboek
Voornaamste vertalingen
NederlandsEngels
zijn koppel wwbe viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
verkeren in onoverg. ww (zich bevinden)be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  move viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
kosten overg. ww (prijs)cost vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  be priced at v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
Engels nw het (taal)English language, English nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  British English, British, BE nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
zitten onoverg.ww (zich bevinden, zijn)be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
vallen onoverg. ww (op een bepaalde datum)be vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
zitten onoverg.ww (verblijven, wonen)be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  live, reside viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
zitten onoverg.ww (in een bep. toestand verkeren)be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
zitten onoverg.ww + te (bezig zijn)be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
 Peter zit een e-mail te schrijven
 
Aanvullende vertalingen
NederlandsEngels
staan te ww+vz (bezig zijn met)be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.
Samengestelde woorden:
NederlandsEngels
afvallen overg. ww (ontrouw worden)be disloyal v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
anders opvallen onoverg. ww (opmerkelijk verschillen)appear different vi + adj
  be different vi + adj
bedragen onoverg.ww (belopen, kosten)amount, number viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  come to be v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
berusten onoverg.ww (steunen, leunen)rest on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  be based on, be founded on v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
beseffen overg.ww (doorhebben, begrijpen) (UK)realise vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  (US)realize vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  be aware, be conscious v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  grasp vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
desnoods bw (indien nodig)if necessary, if need be advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  (UK)at a pinch advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  (US)in a pinch advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
diëten onoverg. ww (op voeding letten)be on a diet v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  diet viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
gaan over onoverg. ww (tot onderwerp hebben)be about vi + prep
 Het boek gaat over Napoleon.
 The book is about Napoleon.
gaan boven onoverg. ww (prevaleren)be better than v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  prevail vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
 Er gaat niets boven een frisse pint.
gaan om onpersoonlijk ww (te doen zijn om)be about vi + prep
geven onoverg.ww (houden van)be fond of v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  care about vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
grenzen onoverg.ww (gelegen zijn tegen)border viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  be adjacent to v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  adjoin vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
instaan onoverg.ww (borg zijn)be answerable v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  answer viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  vouch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  warrant, guarantee vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
iemand kennen overg. ww (bekend zijn met)know vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  be acquainted with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
kennismaken onoverg. ww (voorgesteld worden)get acquainted with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  be introduced vi + adj
kunnen overg. ww (in staat zijn om)can vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  be able v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  be capable v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
leiden onoverg. ww (sport: aan de leiding staan)lead viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  be in the lead v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
let op tw (opgepast)Look out! Watch out! Be careful! Careful! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
let op onoverg. ww (imperatief van opletten)Look out! Watch out! Be careful! Careful! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
leven onoverg. ww (niet dood zijn)live viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  be alive v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
leven onoverg. ww (levendig zijn)be lively v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
lijken onoverg. ww (gelijken)look like v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  resemble vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  be like v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
lonen overg.ww (opwegen tegen)be worth v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  (US, informal)pay off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
slapen onoverg.ww (in slaaptoestand zijn)sleep, slumber viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  be asleep v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  nap, doze, snooze viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  rest viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
slapen onoverg.ww (tintelen van ledemaat)be asleep, fall asleep vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
  (figurative)have pins and needles v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
slapen onoverg.ww eufemisme (overleden zijn) (euphemistic)be asleep, asleep vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
sparen overg.ww (zuinig zijn)save vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  save up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
  (archaic)spare vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  be frugal v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
sporen onoverg.ww (overeenkomen, kloppen)be consistent v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  be right v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
spreken onoverg.ww (getuigen van)be evidence v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  show, indicate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
spreken onoverg.ww (overtuigend zijn)convince viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  be convincing v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
stranden onoverg.ww (aanspoelen op de kust)wash ashore v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  be cast viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  run aground, run ashore v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  strand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
vallen onoverg. ww (sneuvelen) (in battle)fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  be killed v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
vallen onoverg. ww (bekomen)be difficult v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
 Deze taak valt hem zwaar.
vallen onoverg. ww (behoren tot)be part of v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  fall under vtr prep
 Dat valt onder het rechtsgebied van Amsterdam.
vermogen overg. ww verouderd (kunnen)can vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  be able to v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
volgen onoverg.ww (komen na)follow vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  be next v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
werken onoverg.ww (bezig zijn)work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  be busy v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
zitten onoverg.ww (gezeten zijn)sit viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  be seated v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  sit down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
zitten onoverg.ww (bevestigd zijn)be attached v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
zitten onoverg.ww (bedekt/vol zijn met)be covered v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Vaste combinatie van werkwoord en voorzetsel
EngelsNederlands
be ahead vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (have an advantage)vóór liggen bw + ww
  op kop liggen frase
  voordeel hebben frase
 Compared to the UK, Sweden is ahead in terms of employment security.
be off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (leave) (informeel)ervandoor gaan, ervan tussen gaan frase
  (slang)'m smeren frase
 It's getting late, so it's time for me to be off.
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Samengestelde woorden:
EngelsNederlands
be absorbed into [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be integrated, assimilated)opgegaan bn
 The police lost sight of Tom when he was absorbed into the crowd.
be accepted and agreed to v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (terms: be legally agreed) (juridisch)goedgekeurd en overeengekomen frase
be adapted from [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (story, movie: be based on [sth](verhaal)bewerkt naar bn+vz
 The film "Invictus" is adapted from a book by John Carlin.
be addressed to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (mail: be intended for [sb](brief, post)gericht aan bn + vz
 This letter is addressed to you.
be approved to work v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be permitted, qualified to do a job)goedgekeurd om te werken bn
be ashamed of yourself,
feel ashamed of yourself
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(feel shame)zich schamen wk.ww
 You should be ashamed of yourself for failing that test!
attached,
be attached to [sb]
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(fond of)gehecht zijn aan, gek zijn op onoverg.ww
 My daughter is very attached to her stuffed bear.
be attracted to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (interested by: an idea, etc.) (interesse)zich aangetrokken voelen tot wk.ww
 I am attracted to medieval European history; I find it absolutely fascinating.
be attracted to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (sexually drawn to: [sb](seksueel)zich aangetrokken voelen tot wk.ww
 I'm attracted to him, but he does not even know my name.
be attracted to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (moved towards by electric or magnetic charge)aangetrokken worden naar onoverg.uitdr.
 The positive and negative points of magnets are always attracted to each other.
be based at v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (having work base)geplaatst, werkzaam bn
 Fernando is based at the firm's São Paulo office.
be a bargain v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (represent good value, be cheap)een koopje zijn frase
 The gloves are a bargain at just £5 a pair.
be a deal v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (transaction: be agreed)afgesproken zijn frase
 That's a deal!
be a handful,
be a real handful
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal, figurative (child: be difficult, badly-behaved) (figuurlijk, informeel)je handen vol hebben aan uitdr.
  lastig zijn, moeilijk zijn onoverg.uitdr.
 That boy is a real handful.
be a man v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (male: show strength) (figuurlijk)een man zijn frase
  (imperatief)wees een man frase
 You have to be a man about this, and admit that you made a mistake.
be a man v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (male: reach adulthood) (letterlijk)een man zijn frase
 Dan's young son wants to be an astronaut when he is a man.
be a stumbling block (to [sth]) v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (hinder progress) (figuurlijk)een struikelblok zijn, een hindernis zijn frase
be a success v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (achieve popularity)een succes zijn frase
 The chocolate cake was a real success with the guests.
be accountable (for [sth]) vi + adj (justify: actions)verantwoordelijk zijn bn + ww
be accountable (to [sb]) vi + adj (justify actions to: [sb])iem verantwoording schuldig zijn frase
be all over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (be finished, ended)voorbij zijn, afgelopen zijn overg.ww
be always on the move v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (never remain still)voortdurend in beweging zijn frase
be always on the move v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (travel around a lot)voortdurend rondtrekken onoverg.ww
be an instant success,
be an overnight success
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be immediately popular)een onmiddellijk succes zijn frase
  (figuurlijk)inslaan onoverg.ww
 The TV show proved to be an instant success.
be bent on doing [sth],
be bent on [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(be determined: to do [sth])uit zijn op frase
 That cousin of yours is bent on doing as much damage as he can.
 Jouw neef is uit op het aanrichten van zoveel mogelijk schade.
be bogged down in/by [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (encumbered or oppressed) (figuurlijk)verzanden in ww+vz
  (figuurlijk)blijven steken in onoverg.uitdr.
 The lawyer was bogged down in paper work.
be called vi + adj (be named)geroepen worden, genoemd worden volt.deelw + ww
be called vi + adj (be summoned)opgeroepen worden, ontboden worden volt.deelw + ww
be deemed vi + past p formal (law: be regarded as)geacht worden onoverg.uitdr.
  verklaren overg.uitdr.
be dependent on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (rely totally on)afhankelijk zijn van ww + vz
 Elderly people are often dependent on their children.
be descended from [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (human: have as ancestor)afstammen van ww+vz
 The family is descended from Prince Axel of Denmark and Princess Margaretha of Sweden.
be descended from [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have evolved from)afstammen van, ontspringen uit ww+vz
 The domestic dog is descended from the wolves of Europe and Asia.
be equivalent to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be the same as)hetzelfde zijn als overg.ww.
  neerkomen op ww+vz
  gelijkaardig aan bn+vz
 What you just did is equivalent to stealing.
be equivalent to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (equal, equate to)gelijk zijn aan overg.ww
be faithful to [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (not cheat sexually on)trouw zijn, trouw blijven onoverg. uitdr.
 I will only stay with my boyfriend if he is faithful to me.
be faithful to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (adhere closely to)trouw zijn aan, trouw blijven aan onoverg. uitdr.
 Try to be faithful to your principles.
be in touch v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (stay in contact)contact onderhouden, contact houden overg. uitdr.
 Are you two still in touch?
be in touch v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (make contact)contact opnemen overg. uitdr.
 We'll be in touch soon.
be in touch with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (make contact)contact hebben met, contact opnemen met overg. uitdr.
 Have you been in touch with her recently?
be in touch with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (habitually be in contact)contact hebben met overg. uitdr.
 Are you still in touch with your friends from high school?
be just like [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be typical, expected of [sb])typisch zijn bw + ww
 Hij is een half uur te laat, dat is nou typisch Erik.
Be my guest! exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (help yourself) (informeel)ga je gang tw
  help jezelf tw
 If you want some lemonade, be my guest!
be of the opinion v (believe, think)van mening zijn frase
  vinden, geloven overg.ww
 My husband thinks autumn is the best season, but I am of the opinion that winter is better.
be worth v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have the value of)waard zijn frase
  kosten overg. ww
 The dealer said the vase was worth £200 but I had hoped for more.
be worth v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (merit)waard zijn bw + ww
  de moeite zijn frase
  de moeite waard zijn frase
 Is it even worth doing?
bear testament to [sth],
be testament to [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(confirm, be evidence of [sth])getuigen van ww+vz
  het gevolg zijn van onoverg.uitdr.
 The examination results bear testament to everyone's hard work.
be born vi + past p (come into existence)geboren worden onoverg.uitdr.
  ter wereld komen onoverg.uitdr.
 Jane was born in March.
be burned to a crisp,
also UK: be burnt to a crisp
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(be incinerated, blackened)verkoold, zwartgeblakerd bn
 I forgot the toast and it was burned to a crisp.
be burned to a crisp,
also UK: be burnt to a crisp
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative, informal (be badly sunburned) (figuurlijk; zon)verbrand bn
  (figuurlijk)zo rood als een kreeft bw
 After lying on the beach all day, her face was burnt to a crisp.
be burned to death,
also UK: be burnt to death
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be killed by fire)levend verbrand bn
  op de brandstapel verbranden overg.uitdr.
 Joan of Arc was burned to death.
not be called for v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be inappropriate)ongepast zijn onoverg.uitdr.
 Your comment about your neighbor's wife was not called for.
be called out v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be challenged: for [sth] said, done)uitgedaagd worden onoverg.uitdr.
can't be helped v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (unavoidable)niet te vermijden, niets aan kunnen doen frase
 It's a pity that Deborah can't come with us, but it can't be helped.
be characterized by [sth],
also UK: be characterised by [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(have as an identifying trait)gekenmerkt door bn+vz
 Summers here are characterized by hot days and cool nights.
claim to be vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (say that one is)beweren te zijn, zeggen te zijn frase
 You claim to be a musician, but is this the truth?
consider [sb/sth] to be [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (with a noun: judge as [sth])beschouwen, zien overg. ww
 I consider my actions that day to be a mistake. Many consider Mozart's "Requiem" to be his masterpiece.
consider [sb/sth] to be [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (with an adjective: judge)beschouwen, vinden overg.ww
 Many people today consider corporal punishment to be wrong.
be controlled by [sb] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: be manipulated by [sb])beheerst bn
  gedomineerd bn
 Stacy is controlled by her husband; she will do anything he wants her to do.
be conversant with [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be knowledgeable about [sth])vertrouwd zijn met, op de hoogte zijn van onoverg.uitdr.
deserving,
be + deserving
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(worthy)waardig, waard bn
 There is no one more deserving of this honor than Christopher.
be directed by [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (movie: have as director) (film)geregisseerd zijn onoverg.uitdr.
 '2001, A Space Odyssey' was directed by Stanley Kubrick.
be directed by [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (project: be coordinated by) (project)gedirigeerd zijn, geleid zijn onoverg.uitdr.
 This book series was directed by the chair of the department.
be directed by [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be controlled, ordered by)geregeld zijn, bevolen zijn onoverg.uidr.
 The bombing was directed by the top general in charge.
be directed to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be instructed)verzocht zijn onoverg.uitdr.
 I was directed to fill out the form.
be down on [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (dislike)het gemunt hebben op uitdr.
be equatable with [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (equivalent, comparable)vergelijkbaar, soortgelijk bn
glory be to God interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (used to praise Christian god) (religieus)glorie aan God tw
 The men have all returned home safely. Glory be to God!
be gunning for [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (aim to harm [sb])het voorzien hebben op, het gemunt hebben op onoverg.uitdr.
 My new manager has been gunning for me since I had that last period of absence.
be history vi + n informal (no longer be relevant)geschiedenis zijn onoverg.uitdr.
  tot het verleden behoren onoverg.uitdr.
 What he did twenty years ago is history now, and irrelevant.
be history v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (be finished, doomed) (figuurlijk, informeel)er geweest zijn onoverg.uitdr.
"Well,
I'll be damned!",
also US: "Well,
I'll be darned!"
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
potentially offensive, slang (surprise, disbelief) (informeel)krijg nou wat! frase
 Well, I'll be damned; if it isn't my long-lost sister!
I'll be damned if,
also US: I'll be darned if
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
potentially offensive, slang (defiance) (figuurlijk, informeel)Ik val nog liever dood! frase
 I'll be damned if I'm going to let you take our son!
if need be exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (if required)desnoods bw
leave [sb/sth] be v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (not disturb)met rust laten overg. uitdr.
 Leave him be.
leave much to be desired v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be inadequate)veel te wensen overlaten frase
 Your table manners leave much to be desired. The house was cute on the outside, but inside left much to be desired.
let bygones be bygones v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (disregard past differences) (figuurlijk)het verleden laten rusten frase
  (figuurlijk)geen oude koeien uit de sloot halen frase
 We decided to let bygones be bygones and forget about our past differences.
be liable for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be accountable for)verantwoordelijk voor bn+vz
 Kyle is liable for his actions while he was drunk.
be liable to being [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be vulnerable to)vatbaar, ontvankelijk bn
 If you leave your cattle out in open range at night they are liable to being snatched by wolves.
lie,
be lying
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(item: be, stay)staan onoverg.ww
  liggen onoverg.ww
 His book lay on the table unread.
be loaded with [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (laden with, full of)vol van, vol met bn + vz
  bedekt met bn+vz
  beladen met bn+vz
 The truck was loaded with trash.
look to be v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (appear)eruitzien als ww + vw
 That couch looks to be about 50 years old.
be made for each other,
be made for one another
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal, figurative (be ideally suited to each other) (figuurlijk)gemaakt zijn voor, geschapen zijn voor onoverg.uitdr.
 What a lovely couple; they're made for each other. Those two business partners are equally nasty; they're made for one another.
be meant to do [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK (be supposed to do [sth])geacht, verondersteld bn
 I'm meant to go straight home after school.
meant to be adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (predestined)voorbestemd bn
 I don't know how it happened, but I guess it was meant to be.
mire [sb] in [sth],
be mired in [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
figurative (entangle in: a situation) (figuurlijk)verstrikken, verwarren, verstrengelen overg.ww
never to be forgotten,
never-to-be-forgotten
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(memorable)nooit te vergeten, onvergetelijk bn
Opmerking: hyphens used when term comes before the noun it modifies
 The photo of Neil Armstrong on the moon is an image never to be forgotten.
not be moved v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (not change opinion)niet toegeven bw + ww
 Anne is completely against the idea, and will not be moved from her position.
be on the hunt for [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (look for [sth], [sb])op jacht zijn naar onoverg.uitdr.
 My cat is always on the hunt for mice and birds.
be on the tip of your tongue exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (answer, etc.: hard to recall) (figuurlijk)op het puntje van je tong uitdr.
powers that be nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (those in command)overheid nw de
  (figuurlijk)hogerhand nw de, ont.
  (figuurlijk)bovenaf bw
  gevestigde macht bn+nw
 The powers that be say that we must pay taxes.
profess,
profess to be,
profess yourself to be
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(claim)beweren onoverg. ww
  voorwenden onoverg. ww
 She professes to know several governors personally.
be proficient,
be proficient in [sth]
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(language: speaking well) (spreken van een taal)bekwaam in, vaardig in bn + vz
reach the end of your rope,
be at the end of your rope,
also UK: reach the end of your tether,
be at the end of your tether
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative, informal (be exasperated) (figuurlijk)aan het einde van zijn Latijn zijn onoverg.uitdr.
 I need a break from the kids; I've reached the end of my rope!
be referable to [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (that may be ascribed: to [sth])toe te schrijven bn
reputed to be [sb/sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (alleged)vermeend bn
  naar verluidt, naar men zegt bw
 He is reputed to be the world's richest man.
see what can be done v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (try to find solution)zien wat er gedaan kan worden frase
 The mechanic said he'd see what can be done to repair my car.
show yourself (to be) [sth] vtr + refltransitive verb and reflexive pronoun: Transitive verb with reflexive pronoun--for example, "Enjoy yourself." "They behaved themselves." (demonstrate)blijk geven nw + ww
 He showed himself to be an astute politician.
So be it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing acceptance of a situation)het zij zo tw
 If you want to be stubborn and not see sense, well, so be it.
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.
Synoniemen: behave, meer...

Forumdiscussies met de woorden "be on your best behavior" in de titel:

Professional English<>Dutch translators wanted.
Help build the WordReference.com English-Dutch dictionary.

Bekijk de machinevertaling van Google Translate van 'be on your best behavior'.

In andere talen: Spaans | Frans | Italiaans | Portugees | Roemeens | Duits | Zweeds | Russisch | Pools | Tsjechisch | Grieks | Turks | Chinees | Japans | Koreaans | Arabisch

Advertenties
Advertenties

Meld een ongepaste advertentie.