Σε αυτή τη σελίδα: tear from, tear

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
tear from vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (pull or rip out of)σκίζω ρ μρήμα μεταβατικό: Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω ένα μήλο, αγαπάω τα παιδιά μουκλπ.
  (αργκό)ξεσκίζω ρ μρήμα μεταβατικό: Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω ένα μήλο, αγαπάω τα παιδιά μουκλπ.
 The story line of the drama was torn from the headlines.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
tear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (drop of water from eyes)δάκρυ ουσ ουδουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.
 A tear ran down his cheek.
 Ένα δάκρυ έτρεξε στο μάγουλό του.
tear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rip)σκίσιμο ουσ ουδουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.
  σχίσιμο ουσ ουδουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.
 There's a tear in my jacket.
 Το μπουφάν μου έχει ένα σκίσιμο.
 Το μπουφάν μου έχει ένα σχίσιμο.
tears nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (sadness, weeping) (μεταφορικά)δάκρυα ουσ ουδ πλουσιαστικό αρσενικό πληθυντικός: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους και είτε χρησιμοποιείται μόνο στον πληθυντικό, π.χ. τα κάλαντα, είτε αναφέρεται στον πληθυντικό για την ορθή απόδοση του μεταφραζόμενου όρου.
  κλάματα ουσ ουδ πλουσιαστικό αρσενικό πληθυντικός: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους και είτε χρησιμοποιείται μόνο στον πληθυντικό, π.χ. τα κάλαντα, είτε αναφέρεται στον πληθυντικό για την ορθή απόδοση του μεταφραζόμενου όρου.
 If the England team don't win this match, there'll be tears.
 Θα έχουμε δάκρυα αν δεν κερδίσει η αγγλική ομάδα.
tear [sth] from vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (rend, rip)σκίζω κτ από ρ μ + προθ
  σχίζω κτ από ρ μ + προθ
 He tore the page from the book.
 Έσκισε τη σελίδα από το βιβλίο.
 Έσχισε τη σελίδα από το βιβλίο.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Επιπλέον μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
tear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (form tears)δακρύζω ρ αμρήμα αμετάβατο: Δεν συνδυάζεται με αντικείμενο, π.χ. κοιμάμαι, διψάω, πεινάωκλπ.
 It was so cold my eyes started tearing.
tear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become torn)σκίζομαι, σχίζομαι ρ αμρήμα αμετάβατο: Δεν συνδυάζεται με αντικείμενο, π.χ. κοιμάμαι, διψάω, πεινάωκλπ.
 This page is tearing: I need some tape.
tear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (move fast)τρέχω ρ αμρήμα αμετάβατο: Δεν συνδυάζεται με αντικείμενο, π.χ. κοιμάμαι, διψάω, πεινάωκλπ.
  (με ρήμα που δηλώνει κίνηση)τρέχοντας μτχ ενεστμετοχή ενεστώτα: Χρησιμοποιείται ως επίθετο ή ουσιαστικό και έχει τρία γένη, π.χ. υπογράφων, υπογράφουσα, υπογράφον κλπ.
 The car tore down the street.
 Το αυτοκίνητο κατέβαινε τρέχοντας τον δρόμο.
tear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (damage: ligament)παθαίνω τράβηγμα σε κτ περίφρπερίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.
  (μηνίσκος)παθαίνω ρήξη περίφρπερίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.
 She's torn her knee, and won't be able to play.
tear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (rip: clothing)σκίζω ρ μρήμα μεταβατικό: Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω ένα μήλο, αγαπάω τα παιδιά μουκλπ.
  σχίζω ρ μρήμα μεταβατικό: Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω ένα μήλο, αγαπάω τα παιδιά μουκλπ.
 He tore his shorts climbing a tree.
tear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pull up)τραβάω, τραβώ ρ μρήμα μεταβατικό: Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω ένα μήλο, αγαπάω τα παιδιά μουκλπ.
  (φυτό)ξεριζώνω ρ μρήμα μεταβατικό: Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω ένα μήλο, αγαπάω τα παιδιά μουκλπ.
 She tore the weeds from the ground.
tear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wrench)τραβάω, τραβώ ρ μρήμα μεταβατικό: Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω ένα μήλο, αγαπάω τα παιδιά μουκλπ.
  (με το χέρι)κόβω ρ μρήμα μεταβατικό: Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω ένα μήλο, αγαπάω τα παιδιά μουκλπ.
 He tore a leg from the chicken and started eating.
tear [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (distress) (εγώ ο ίδιος)είμαι σε δίλλημα περίφρπερίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.
  είμαι διχασμένος περίφρπερίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.
 I'm torn as to whether I should go or stay.
tear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (divide)χωρίζω ρ μρήμα μεταβατικό: Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω ένα μήλο, αγαπάω τα παιδιά μουκλπ.
  (εγώ ο ίδιος)χωρίζομαι ρ αμρήμα αμετάβατο: Δεν συνδυάζεται με αντικείμενο, π.χ. κοιμάμαι, διψάω, πεινάωκλπ.
 The country was torn in two by the issue.
 Αυτό το ζήτημα έχει χωρίσει τη χώρα στα δύο.
 Η χώρα είχε χωριστεί στα δύο εξ αιτίας αυτού του ζητήματος.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Σύνθετοι τύποι:
tear from | tear
ΑγγλικάΕλληνικά
tear away from [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (leave hurriedly) (μεταφορικά, καθομ)φεύγω τρέχοντας από κτ έκφρέκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.
  φεύγω βιαστικά από κτ περίφρπερίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.
 She was angry, so she tore away from the house.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση tear from στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'tear from'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements
Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης