Ο όρος 'sell-out' αποτελεί εναλλακτική του όρου 'sellout'. Θα τον βρείτε σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω γραμμές.'sell-out' is an alternate term for 'sellout'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
sellout,
sell-out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(event: no more tickets)sold out εκδήλωση περίφρπερίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.
 The boy band had another sellout.
sellout,
sell-out
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(for which all tickets are sold)sold out φρ ως επίθφράση ως επίθετο ή επιθετικός προσδιορισμός: Σύνολο λέξεων που περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ. άτομο υψηλής νοημοσύνης, άριστης ποιότητας υλικά κλπ.
 The concert is anticipated to be a sellout show, so buy your tickets early.
sellout,
sell-out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (act: against principles) (μεταφορικά, καθομ)ξεπούλημα ουσ ουδουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.
 The band seemed to have integrity, but their appearance in a TV advert was a sellout.
sellout,
sell-out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (person: acts against principles) (ανεπίσημο, προσβλητικό)πουλημένος μτχ πρκμετοχή παρακειμένου: Χρησιμοποιείται ως επίθετο ή ουσιαστικό και έχει τρία γένη, π.χ. χαμένος, χαμένη, χαμένο κλπ.
 The singer's fans called her a sellout when she accepted a deal with a major record label.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση sell-out στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'sell-out'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements
Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης