Σε αυτή τη σελίδα: rubbernecker, rubberneck
Ο όρος 'rubbernecker' αποτελεί εναλλακτική του όρου 'rubberneck'. Θα τον βρείτε σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω γραμμές.'rubbernecker' is an alternate term for 'rubberneck'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
rubbernecker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang (onlooker, gawker) (περαστικός, κουτσομπόλης)περίεργος επίθ ως ουσουσιαστικοποιημένο επίθετο: Επίθετο που χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό, π.χ. κάνε το καλό και ρίξτο στον γυαλό, οι πλούσιοι, κλπ.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
rubberneck viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative, slang (gawk at accident scene) (ατύχημα, τροχαίο)χαζεύω αυτοκινητιστικό περίφρπερίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.
rubberneck,
rubbernecker
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative, slang (driver: gawks at accident) (μτφ: με το στόμα ανοιχτό)χάσκας ουσ αρσουσιαστικό αρσενικό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα αρσενικού γένους.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση rubbernecker στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'rubbernecker'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements
Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης