Το WordReference δεν έχει τη δυνατότητα να μεταφράσει αυτή τη φράση, μπορείτε όμως να κάνετε κλικ σε κάθε λέξη για να δείτε τη σημασία της:

provided with shoes or boots


Η φράση που αναζητήσατε δεν βρέθηκε.
Η εγγραφή για τον όρο provided παρατίθεται στη συνέχεια.

Δείτε επίσης: with | shoes | or | boots
Σε αυτή τη σελίδα: provided, provide

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
provided adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (given)δοθείς μτχ ενεστμετοχή ενεστώτα: Χρησιμοποιείται ως επίθετο ή ουσιαστικό και έχει τρία γένη, π.χ. υπογράφων, υπογράφουσα, υπογράφον κλπ.
  που δίνεται περίφρπερίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.
  που μου έχουν δώσει έκφρ απραπρόσωπη έκφραση: Δεν έχει συγκεκριμένο υποκείμενο, π.χ. φαίνεται ότι, έχει συννεφιά κλπ.
 Do the best you can with the materials provided.
 Κάνε το καλύτερο που μπορείς με τα δοθέντα υλικά.
 Κάνε το καλύτερο που μπορείς με τα υλικά που έχουν δοθεί.
 Κάνε το καλύτερο που μπορείς με τα υλικά που σου έχουν δώσει.
provided,
provided that,
providing,
providing that
conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that."
(on condition that)υπό την προϋπόθεση, με την προϋπόθεση έκφρέκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.
  εφόσον επίρεπίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.
  αρκεί να έκφρέκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.
  (υπόσχεση από τον άλλο)υπό τον όρο έκφρέκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.
 I will come to visit you tomorrow, provided it doesn't rain.
 Θα έρθω να σε επισκεφθώ αύριο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα βρέχει.
 Θα έρθω να σε επισκεφθώ αύριο εφόσον δεν θα βρέχει.
 Θα έρθω να σε επισκεφθώ αύριο αρκεί να μην βρέχει.
 Αυτή η πρόταση δεν είναι μετάφραση της αγγλικής πρότασης. Θα σου δανείσω το αυτοκίνητό μου, υπό τον όρο (or: την προϋπόθεση) να μην του κάνεις ούτε γρατζουνιά.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
provide vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (furnish, supply)παρέχω ρ μρήμα μεταβατικό: Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω ένα μήλο, αγαπάω τα παιδιά μουκλπ.
  (καθομιλουμένη)βάζω ρ μρήμα μεταβατικό: Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω ένα μήλο, αγαπάω τα παιδιά μουκλπ.
  (κάποιον ή κάτι)εφοδιάζω, προμηθεύω ρ μρήμα μεταβατικό: Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω ένα μήλο, αγαπάω τα παιδιά μουκλπ.
 I'll provide the tent if you provide the food.
 Βάζω την σκηνή, αν βάλεις το φαγητό.
 Αυτή η πρόταση δεν είναι μετάφραση της αγγλικής πρότασης. Εφοδιάζω το σπίτι με τρόφιμα μία φορά την εβδομάδα.
provide vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give, yield)παρέχω ρ μρήμα μεταβατικό: Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω ένα μήλο, αγαπάω τα παιδιά μουκλπ.
  (καθομιλουμένη)δίνω ρ μρήμα μεταβατικό: Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω ένα μήλο, αγαπάω τα παιδιά μουκλπ.
 One cow provides enough milk for a family.
 Μία αγελάδα δίνει αρκετό γάλα για μια οικογένεια.
provide [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make available)παρέχω ρ μρήμα μεταβατικό: Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω ένα μήλο, αγαπάω τα παιδιά μουκλπ.
  διαθέτω ρ μ
  θέτω κτ στη διάθεση κπ έκφρέκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.
 Will you provide transport to and from the party?
 Παρέχετε μέσο μεταφοράς προς και από το πάρτι;
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Επιπλέον μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
provide vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (law: stipulate)προβλέπω ρ μρήμα μεταβατικό: Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω ένα μήλο, αγαπάω τα παιδιά μουκλπ.
 The contract provides that the landlord pay for upkeep.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Σύνθετοι τύποι:
provided | provide
ΑγγλικάΕλληνικά
provided always,
provided always that,
always provided that,
always provided
conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that."
(as long as)υπό τον όρο ότι, υπό την προϋπόθεση ότι, εφ' όσον πρόθπρόθεση: Συνδυάζεται με επίρρημα ή ουσιαστικό και φανερώνει τρόπο, χρόνο, τόπο κλπ, π.χ. έρχομαι από το σχολείο, πηγαίνω προς το σπίτι κλπ.
 The product may be replaced free of charge, provided always that the purchaser has complied with the terms of use.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση provided with shoes or boots στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'provided with shoes or boots'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements
Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης