Ο όρος 'potbellied' αποτελεί εναλλακτική του όρου 'pot-bellied'. Θα τον βρείτε σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω γραμμές.'potbellied' is an alternate term for 'pot-bellied'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
pot-bellied,
potbellied
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having round stomach) (καθομιλουμένη, αποδοκιμασίας)κοιλαράς ουσ αρσουσιαστικό αρσενικό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα αρσενικού γένους.
  (καθομιλουμένη, ευφημισμός)που έχει κοιλίτσα περίφρπερίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση potbellied στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'potbellied'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements
Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης