Σε αυτή τη σελίδα: non-perishable, nonperishable
Ο όρος 'non-perishable' αποτελεί εναλλακτική του όρου 'nonperishable'. Θα τον βρείτε σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω γραμμές.'non-perishable' is an alternate term for 'nonperishable'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
non-perishable adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (that will not spoil or decay)μη ευπαθής περίφρπερίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.
 Non-perishable food items include tinned goods, pasta, coffee, tea, and sugar.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
nonperishable,
non-perishable
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(that will not spoil or decay)άφθαρτος επίθεπίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση non-perishable στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'non-perishable'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements
Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης