Σε αυτή τη σελίδα: nine o'clock, nine
Ο όρος 'nine o'clock' αποτελεί εναλλακτική του όρου 'nine'. Θα τον βρείτε σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω γραμμές.

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
nine o'clock,
9 o'clock
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 9 A.M.)εννιά η ώρα έκφρέκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.
nine o'clock,
9 o'clock
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 9 P.M.)εννιά η ώρα έκφρέκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
nine,
9
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 9)εννιά, εννέα επίθ ως ουσ ουδ
 My son can count up to nine.
 Ο γιος μου μπορεί να μετρήσει μέχρι το εννιά.
nine,
9
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(symbol for number 9)εννιά, εννέα β' συνθετικό: Βρίσκεται στην τέλος μια λέξης και σε οριμένες περιπτώσης φανερώνει το νόημα αυτής, π.χ. υψηλόβαθμος, χαμηλόβαθμοςκλπ.
nine,
9
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 9 o'clock)εννιά, εννέα επίθ ως ουσ ουδ
  εννιά η ώρα, εννέα η ώρα φρ ως ουσ θηλφράση ως ουσιαστικό θηλυκό: Σύνολο λέξεων που αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους, π.χ. καθηγήτρια φυσικής αγωγής, διευθύντρια γυμνασίου κλπ.
 The next movie starts at nine.
nine,
9
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(9 in number)εννιά, εννέα επίθεπίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό
 She has nine children.
 Έχει εννιά παιδιά.
nine,
9
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(9 years of age)εννιά, εννέα επίθεπίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό
  (κατά λέξη)εννιά ετών, εννιά χρονών, εννέα ετών, εννέα χρονών φρ ως επίθφράση ως επίθετο ή επιθετικός προσδιορισμός: Σύνολο λέξεων που περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ. άτομο υψηλής νοημοσύνης, άριστης ποιότητας υλικά κλπ.
 Jason is only nine, but he's already studying physics.
nine,
9
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
(people, things: 9 of them)εννιά, εννέα β' συνθετικό: Βρίσκεται στην τέλος μια λέξης και σε οριμένες περιπτώσης φανερώνει το νόημα αυτής, π.χ. υψηλόβαθμος, χαμηλόβαθμοςκλπ.
9 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, written (ninth day of specified month)στις εννιά, στις εννέα περίφρπερίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.
  ένατη επίθεπίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό
Σχόλιο: The example would be spoken "January ninth".
 Offer closes January 9.
9 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly UK, written (ninth day of specified month)εννιά, εννέα ουσ θηλουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.
Σχόλιο: The example would be spoken as "(the) ninth of May". This date format is most commonly used in the UK, though it is gaining popularity in the US.
 A general election will take place this year on 9 May.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
nine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baseball: sports team)εννιάδα ουσ θηλουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.
 The starting nine didn't include their star pitcher.
nine,
9
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(playing card: with 9 pips)εννιάρι ουσ ουδουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.
  εννιά, εννέα επίθ ως ουσ ουδ
 The player hoped that his next card would be a nine.
nine,
9
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(group of nine)εννιάδα ουσ θηλουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.
 The nine proceeded cautiously along the trail.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση nine o'clock στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'nine o'clock'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements
Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης