Σε αυτή τη σελίδα: mph, mile per hour
Ο όρος 'mph' αποτελεί εναλλακτική του όρου 'mile per hour'. Θα τον βρείτε σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω γραμμές.'mph' is an alternate term for 'mile per hour'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
mph nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." abbr (miles per hour) (συντομ.)μίλια την ώρα έκφρέκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
mile per hour,
mile an hour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
usually plural (speed) (συνήθως πληθυντικός: μίλια)μίλι ανά ώρα έκφρέκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.
Σχόλιο: Συχνά προτιμάται η μετατροπή σε χιλιόμετρα ανά ώρα.
 The speed limit on British motorways is seventy miles per hour. The police stopped me for going twenty miles per hour over the speed limit.
 Το όριο ταχύτητας στους Βρετανικούς αυτοκινητόδρομους είναι εβδομήντα μίλια ανά ώρα. Η αστυνομία με σταμάτησε γιατί πήγαινα με είκοσι μίλια ανά ώρα παραπάνω από το όριο ταχύτητας.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Ο όρος 'mph' βρέθηκε επίσης στις εγγραφές:
Στην αγγλική περιγραφή:

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση mph στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'mph'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements
Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης