Σε αυτή τη σελίδα: imported, import

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
imported adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (obtained from abroad)εισαγόμενος επίθεπίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό
 Is it bad to buy imported fruits and vegetables? Should we be buying local instead?
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
import nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sthg imported)εισαγόμενο προϊόν μτχ ενεστ + ουσ ουδ
  (συνήθως πληθυντικός)εισαγωγή ουσ θηλουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.
 James worked as a dockworker, unloading imports and loading exports on to big ships.
import nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated (importance)σημασία ουσ θηλουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.
 This message is of great import.
import [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (from other country)εισάγω ρ μρήμα μεταβατικό: Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω ένα μήλο, αγαπάω τα παιδιά μουκλπ.
  (με γενική)κάνω εισαγωγή περίφρπερίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.
 The United States imports a lot of gas from other countries.
import [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (data)εισάγω ρ μρήμα μεταβατικό: Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω ένα μήλο, αγαπάω τα παιδιά μουκλπ.
  (καθομιλουμένη)περνάω ρ μρήμα μεταβατικό: Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω ένα μήλο, αγαπάω τα παιδιά μουκλπ.
 The IT guy used his flash drive to import the data to the computer.
import [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mean, convey)προμηνύω ρ μρήμα μεταβατικό: Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω ένα μήλο, αγαπάω τα παιδιά μουκλπ.
 This omen imports great things for the future.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Σύνθετοι τύποι:
imported | import
ΑγγλικάΕλληνικά
imported wine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wine shipped in from a foreign country)εισαγόμενο κρασί ουσ ουδουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.
 As the quality of domestic wine has improved, sales of imported wine have declined.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Ο όρος 'imported' βρέθηκε επίσης στις εγγραφές:
Στην αγγλική περιγραφή:

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση imported στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'imported'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements
Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης