Σε αυτή τη σελίδα: five o'clock, five
Ο όρος 'five o'clock' αποτελεί εναλλακτική του όρου 'five'. Θα τον βρείτε σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω γραμμές.'five o'clock' is an alternate term for 'five'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
five o'clock,
5 o'clock
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 5 P.M.)πέντε η ώρα έκφρέκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.
five o'clock,
5 o'clock
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 5 A.M.)πέντε η ώρα έκφρέκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 5)πέντε ουσ ουδουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.
 Two and three make five.
 Δύο και τρία κάνουν πέντε.
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(symbol for number 5)πέντε ουσ ουδουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.
 I can't read your writing: is that a "5" or an "S"?
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(people, things: set, group of 5)πεντάδα ουσ θηλουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.
 They supply the pens in a plastic packet and sell them in fives.
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 5 o'clock) (ώρα)πέντε ουσ ουδουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.
  πέντε η ώρα έκφρέκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.
 It's five already? I should go home soon.
 Πήγε κιόλας πέντε; Πρέπει να πάω σπίτι.
five,
5
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(5 in number)πέντε επίθεπίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό
 There are five people in there.
 Υπάρχουν πέντε άτομα εκεί μέσα.
five,
5
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(5 years of age) (ετών, χρονών)πέντε επίθεπίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό
 My daughter is five today!
 Η κόρη μου γίνεται πέντε σήμερα!
five,
5
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
(people, things: 5 of them)πέντε β' συνθετικό: Βρίσκεται στην τέλος μια λέξης και σε οριμένες περιπτώσης φανερώνει το νόημα αυτής, π.χ. υψηλόβαθμος, χαμηλόβαθμοςκλπ.
5 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, written (fifth day of specified month)πέντε β' συνθετικό: Βρίσκεται στην τέλος μια λέξης και σε οριμένες περιπτώσης φανερώνει το νόημα αυτής, π.χ. υψηλόβαθμος, χαμηλόβαθμοςκλπ.
Σχόλιο: The example would be spoken "January fifth".
 I get back from vacation on January 5.
5 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly UK, written (fifth day of specified month)πέμπτος β' συνθετικό: Βρίσκεται στην τέλος μια λέξης και σε οριμένες περιπτώσης φανερώνει το νόημα αυτής, π.χ. υψηλόβαθμος, χαμηλόβαθμοςκλπ.
Σχόλιο: The example would be spoken as "(the) fifth of October". This date format is most commonly used in the UK, though it is gaining popularity in the US.
 If your birthday is 5 October, you're a Libra.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(musical group of 5)πεντάδα ουσ θηλουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.
 The five have been playing music together for over a year.
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(playing card: with 5 pips)πεντάρι ουσ ουδουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.
 Three fives beat her two kings.
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, Can, AU, informal (paper money: bill worth 5 dollars) ($5)πεντοδόλαρο ουσ ουδουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.
  πέντε δολάρια περίφρπερίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.
 Do you have a five that you can lend me? I need some money for lunch.
 Έχεις κανένα πεντοδόλαρο να μου δανείσεις; Χρειάζομαι λεφτά για μεσημεριανό.
 Έχεις πέντε δολάρια να μου δανείσεις; Χρειάζομαι λεφτά για μεσημεριανό.
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(die: with 5 pips)πεντάρα ουσ θηλουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (paper money: note worth 5 pounds)πεντόλιρο ουσ ουδουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(paper money: note worth 5 euros)πεντάευρο ουσ ουδουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(basketball team) (για ομάδα μπάσκετ)πεντάδα ουσ θηλουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Σύνθετοι τύποι:
five o'clock | five
ΑγγλικάΕλληνικά
five-o'clock shadow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (stubble on a man's chin)γενάκι, μουσάκι ουσ ουδουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.
Σχόλιο: υποκοριστικά των γένι και μούσι αντίστοιχα
 My beard grows so quickly that I always have a five o'clock shadow by lunchtime.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση five o'clock στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'five o'clock'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements
Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης