Σε αυτή τη σελίδα: eight o'clock, eight
Ο όρος 'eight o'clock' αποτελεί εναλλακτική του όρου 'eight'. Θα τον βρείτε σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω γραμμές.

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
eight o'clock,
8 o'clock
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 8 A.M.)οχτώ η ώρα β' συνθετικό: Βρίσκεται στην τέλος μια λέξης και σε οριμένες περιπτώσης φανερώνει το νόημα αυτής, π.χ. υψηλόβαθμος, χαμηλόβαθμοςκλπ.
  οχτώ β' συνθετικό: Βρίσκεται στην τέλος μια λέξης και σε οριμένες περιπτώσης φανερώνει το νόημα αυτής, π.χ. υψηλόβαθμος, χαμηλόβαθμοςκλπ.
 I always get up around 8 o'clock, whether I'm working or not.
eight o'clock,
8 o'clock
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 8 P.M.)οχτώ η ώρα β' συνθετικό: Βρίσκεται στην τέλος μια λέξης και σε οριμένες περιπτώσης φανερώνει το νόημα αυτής, π.χ. υψηλόβαθμος, χαμηλόβαθμοςκλπ.
  οχτώ β' συνθετικό: Βρίσκεται στην τέλος μια λέξης και σε οριμένες περιπτώσης φανερώνει το νόημα αυτής, π.χ. υψηλόβαθμος, χαμηλόβαθμοςκλπ.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
eight,
8
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 8)οχτώ, οκτώ ουσ ουδουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.
  (καθομιλουμένη)οχτάρι ουσ ουδουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.
 Eight minus five is three.
 Οχτώ πλην πέντε ισούται με τρία.
eight,
8
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(symbol for number 8)οχτώ, οκτώ β' συνθετικό: Βρίσκεται στην τέλος μια λέξης και σε οριμένες περιπτώσης φανερώνει το νόημα αυτής, π.χ. υψηλόβαθμος, χαμηλόβαθμοςκλπ.
eight,
8
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 8 o'clock)οχτώ, οκτώ επίθεπίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό
  οχτώ η ώρα, οκτώ η ώρα β' συνθετικό: Βρίσκεται στην τέλος μια λέξης και σε οριμένες περιπτώσης φανερώνει το νόημα αυτής, π.χ. υψηλόβαθμος, χαμηλόβαθμοςκλπ.
 We arranged to meet at eight in the evening.
 Κανονίσαμε να βρεθούμε στις οκτώ το βράδυ.
eight,
8
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
(people, things: 8 of them)οχτώ, οκτώ β' συνθετικό: Βρίσκεται στην τέλος μια λέξης και σε οριμένες περιπτώσης φανερώνει το νόημα αυτής, π.χ. υψηλόβαθμος, χαμηλόβαθμοςκλπ.
8 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, written (eighth day of specified month)οχτώ, οκτώ β' συνθετικό: Βρίσκεται στην τέλος μια λέξης και σε οριμένες περιπτώσης φανερώνει το νόημα αυτής, π.χ. υψηλόβαθμος, χαμηλόβαθμοςκλπ.
Σχόλιο: The example would be spoken "January eighth to February seventh".
 The exhibit is open from January 8 through February 7.
8 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly UK, written (eighth day of specified month)ογδόη β' συνθετικό: Βρίσκεται στην τέλος μια λέξης και σε οριμένες περιπτώσης φανερώνει το νόημα αυτής, π.χ. υψηλόβαθμος, χαμηλόβαθμοςκλπ.
Σχόλιο: The example would be spoken as "(the) eighth of December". This date format is most commonly used in the UK, though it is gaining popularity in the US.
 The singer John Lennon died on 8 December 1980.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
eight,
8
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(8 in number)οχτώ, οκτώ επίθεπίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό
 An octagon has eight sides.
 Το οχτάγωνο έχει οχτώ πλευρές.
eight,
8
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(8 years of age) (οχτώ χρονών, οκτώ χρονών)οχτώ, οκτώ επίθεπίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό
 My oldest son is eight.
eight,
8
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(playing card: with 8 pips) (χαρτοπαιξία)οχτάρι ουσ ουδουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.
 I have a two, a four and an eight.
 Έχω ένα δυάρι, ένα τεσσάρι και ένα οχτάρι.
eight,
8
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(group of 8)οκτάδα ουσ θηλουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.
 The sausages are sold in eights.
eight,
8
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sports: rowing crew)οκτάδα ουσ θηλουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.
Σχόλιο: Used with a singular or plural verb
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση eight o'clock στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'eight o'clock'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements
Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης