Το WordReference δεν έχει τη δυνατότητα να μεταφράσει αυτή τη φράση, μπορείτε όμως να κάνετε κλικ σε κάθε λέξη για να δείτε τη σημασία της:

deaf-and-dumb language


Η φράση που αναζητήσατε δεν βρέθηκε.
Η εγγραφή για τον όρο deaf and dumb παρατίθεται στη συνέχεια.

Δείτε επίσης: deaf-and-dumb | language
Σε αυτή τη σελίδα: deaf and dumb, deaf-mute

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
deaf and dumb adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." dated, offensive (unable to hear, speak)κωφάλαλος επίθεπίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
deaf-mute nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. obsolete, potentially offensive (person unable to hear or speak)κωφάλαλος επίθ ως ουσουσιαστικοποιημένο επίθετο: Επίθετο που χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό, π.χ. κάνε το καλό και ρίξτο στον γυαλό, οι πλούσιοι, κλπ.
deaf-mute,
deaf-and-dumb
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
obsolete, potentially offensive (unable to hear or speak)κωφάλαλος επίθεπίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση deaf-and-dumb language στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'deaf-and-dumb language'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements
Advertisements
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης