Σε αυτή τη σελίδα: Bur, bur., burr

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
Bur. nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. written, abbreviation (country: Burma)Βιρμανία ουσ θηλ κύρκύριο ουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους, π.χ. Μαρία, Ελλάδα, Ελληνίδα κλπ.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
bur. nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. abbreviation (government office: bureau)γραφείο ουσ ουδουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.
  τμήμα ουσ ουδουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
burr,
bur
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(plant: rough, sticky part)κολλιτσίδα ουσ θηλουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.
 The cat had a burr stuck in its tail.
burr nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (whirring sound)βουητό ουσ ουδουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.
 I could hear the burr of my neighbour's lawnmower
burr,
bur
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(plant that bears burrs)κολλιτσίδα ουσ θηλουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.
Σχόλιο: Chiefly used as a modifier.
burr nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (nonurban accent) (έντονη, βαριά)προφορά ουσ θηλουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.
 The man spoke with a West Country burr.
burr,
bur
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(dentist's cutting tool) (οδοντιατρική)φρέζα ουσ θηλουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.
 The dentist inserted the drill's burr.
burr,
bur
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(rough edge left by a tool)γρέζι ουσ ουδουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.
  (επιφάνεια, άκρη κ.λπ.)αγριάδα, τραχύτητα ουσ θηλουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.
 The final step is to polish off the burr left by the saw.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Επιπλέον μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
burr viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (make a whirring sound)βουίζω ρ αμρήμα αμετάβατο: Δεν συνδυάζεται με αντικείμενο, π.χ. κοιμάμαι, διψάω, πεινάωκλπ.
 The interior of the device burred as it ran.
burr [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (form rough edge on)κάνω κτ τραχύ περίφρπερίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.
  τραχύνω ρ μρήμα μεταβατικό: Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω ένα μήλο, αγαπάω τα παιδιά μουκλπ.
 If you use the wrong saw you will burr the edges.
burr [sth],
deburr [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(remove burrs from)ξετσιμπουριάζω ρ μρήμα μεταβατικό: Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω ένα μήλο, αγαπάω τα παιδιά μουκλπ.
 Michael burred the edges of the sheet metal.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Ο όρος 'Bur' βρέθηκε επίσης στις εγγραφές:
Στην αγγλική περιγραφή:

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση Bur στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'Bur'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements
Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης