Abbreviations in the dictionary

English TermEnglish
Abbreviation
Turkish
Abbreviation
Turkish Term
archaiceskil, kullanım dışı
colloquialgündelik dil
figurativemecazlı
formalresmi
infantileçocuk dili
informalresmi olmayan dil
literaryedebi, yazınsal
offensivesaldırgan, çirkin söz, hakaret
offensive!saldırgan !
offensive!!!saldırgan !!!
pejorativeaşağılayıcı, küçültücü söz
slangargo
vulgarkaba
ironicalaycı
abbreviationabbrkıs.kısaltma
adjectiveadjs.sıfat
adverbadvz.zarf, belirteç
articlearttnm.tanımlık
auxiliary verbv auxyrd. f.yardımcı fiil
conjunctionconjbağ.bağlaç
contractioncontrdrl.kaynaştırarak kısaltma, derilme
exclamationexclünl.ünlem
gerundgeri.f.isim - fiil, ulaç
imperativeimpemiremir kipi
infinitiveinfmastareylemlik, mastar
interjectioninterjünl.ünlem şeklinde arada söyleme, ünlem
noun masculineeril i.eril isim
noun femininedişil i.dişil isim
noun pluralnplçoğ.i.çoğul isim
past participleppmiş'li geçmişgeçmiş zaman sıfat - fiili, -miş yapılı ortaç
prepositionprepedatedat
preteritpret di'li geçmişgeçmiş zaman kipi, -di'li geçmiş zaman
pronounpronzam.zamir
somebody, someonesbb-ibiri(si)
somethingsthbir şey
transitive verbvtrgeçişli f.geçişli fiil
intransitive verbvigeçişsiz f.geçişsiz fiil
reflexive/pronominal verb-dönüşlü f.dönüşlü fiil
verbvf.fiil, eylem
pluralplçoğ.çoğul
nounni.isim
somebodysbb-ibiri(si)
b-nibiri(si)ni
b-nebiri(si)ne
b-ndebiri(si)nde
b-ndenbiri(si)nden
b-ylebiri(si)yle
b-ninbiri(si)nin
somethingsthbir şey
bşdebir şeyde
bşdenbir şeyden
bşebir şeye
bşlebir şeyle
oneselfosk-ikendi(si)
k-nikendi(si)ni
k-ninkendi(si)nin
k-nekendi(si)ne
k-ndekendi(si)nde
k-ylekendi(si)yle
present participlev pres phal o.hal ortacı