Abbreviations in the dictionary

English TermEnglish
Abbreviation

Abbreviation
Term
acronymakronym
approvingerkänd
countableräknebar
datedomodern
dialectaldialektal
disapprovingogillande
emphaticbetonad
euphemismeufemism
figurativebildlig
formalformell
gerundgerundium
historicalhistorisk
humoroushumoristisk
idiomidiom
infantilebarnspråk
informalinformell
interrogativefrågeord
invariableoföränderlig
ironicironisk
literalbokstavlig
literarylitterärt
offensiveanstötande
offensive!förolämpande
offensive!!!kränkande
old-fashionedgammalmodig
passivepassiv
pejorativenedsättande
poeticpoetisk
politeartig
predicativepredikativ
prefixprefix
proverbordspråk
rareovanlig
regionalregional
rudeohyfsad
slangslang
suffixsuffix
textspeakmeddelandespråk
uncountableoräkneligt
vaguevag
vulgarvulgär
writtenskriven
trademark®varumärke-
abbreviationabbrförkortningförk
adjectiveadjadjektivadj
adjective as nounadj as nsubstantiverat adjektivsubst adj
adverbadvadverbadv
articleartartikelart
AustraliaAus, AUAustralien-
auxiliaryauxhjälpverbhjv
CanadaCanKanada-
conjunctionconjkonjunktionkonj
definite articledef artbestämd artikelbest art
especiallyespspeciellt -
exclamationexclutrop -
expressionexp, expruttryck uttr
indefinite articleindef artobestämd artikel-
inseparableinseposkiljbaroskj, oskilj
interjectioninterjinterjektioninterj
IrelandIreIrland -
nounnsubstantivs
negativenegnegativ -
plural nounnplsubstantiv pluralspl
numeralnumräkneordräkn
New ZealandNZNya Zeeland -
participlep, ppparticippart
past participlepast p, ppperfekt participperf part
pluralplplural -
prepositionprepprepositionprep
presentprespresenspres
preterit, simple pastpretpreteritumpret
pronounpronpronomenpron
reflexivereflreflexivtrefl
somebodysbnågonngn
ScotlandScotSkottland -
separablesepskiljbarskj
somethingsthnågotngt
subjunctivesubjkonjunktiv -
United KingdomUKStorbritannien -
United StatesUSUSA-
usuallyusuvanligtvis-
verbvverbv
verbal expressionv exprverbalt uttryckvbal uttr
phrasal verbv phrasalpartikelverbpartikel
intransitive verbviintransitivt verbvitr
transitive verbvtrtransitivt verbvtr
Åland Islands-ÅlandFI
archaic-ålderdomligtåld
colloquial-vardagligtvard
contraction-sammansättningsms
Finland-FinlandFI
phrase-uttryck uttr
progressive tense-imperfektimperf
proper noun-egennamn substantivegen
Sweden-SverigeSE
acronymakronym
allcoationfördelning
approvingerkänd
countableräknebar
datedomodern
dialectaldialektal
disapprovingogillande
emphaticbetonad
euphemismeufemism
figurativebildlig
formalformell
gerundgerundium
historicalhistorisk
humoroushumoristisk
idiomidiom
infantilebarnspråk
informalinformell
interrogativefrågeord
invariableoföränderlig
ironicironisk
literalbokstavlig
literarylitterärt
numeral räkn
offensiveanstötande
offensive!förolämpande
offensive!!!kränkande
old-fashionedgammalmodig
passivepassiv
pejorativenedsättande
poeticpoetisk
politeartig
predicativepredikativ
prefixprefix
proverbordspråk
rareovanlig
regionalregional
rudeohyfsad
slangslang
suffixsuffix
textspeakmeddelandespråk
uncountableoräkneligt
vaguevag
vulgarvulgär
writtenskriven
trademark®-varumärke
abbreviationabbrförkförkortning
adjectiveadjadjadjektiv
adjective as nounadj as nsubst adjsubstantiverat adjektiv
adverbadvadvadverb
articleartartartikel
AustraliaAus, AU-Australien
auxiliaryauxhjvhjälpverb
CanadaCan-Kanada
conjunctionconjkonjkonjunktion
definite articledef artbest artbestämd artikel
especiallyesp-speciellt
exclamationexcl-utrop
expressionexp, expruttruttryck
indefinite articleindef art-obestämd artikel
inseparableinseposkj, oskiljoskiljbar
interjectioninterjinterjinterjektion
IrelandIre-Irland
nounnssubstantiv
negativeneg-negativ
plural nounnplsplsubstantiv plural
numeralnumräknräkneord
New ZealandNZ-Nya Zeeland
participlep, pppartparticip
past participlepast p, ppperf partperfekt particip
pluralpl-plural
prepositionpreppreppreposition
presentpresprespresens
preterit, simple pastpretpretpreteritum
pronounpronpronpronomen
reflexivereflreflreflexivt
somebodysbngnnågon
ScotlandScot-Skottland
separablesepskjskiljbar
somethingsthngtnågot
subjunctivesubj-konjunktiv
United KingdomUK-Storbritannien
United StatesUS-USA
usuallyusu-vanligtvis
verbvvverb
verbal expressionv exprvbal uttrverbalt uttryck
phrasal verbv phrasalpartikelpartikelverb
intransitive verbvivitrintransitivt verb
transitive verbvtrvtrtransitivt verb
archaic-åldålderdomligt
proper noun-egenegennamn substantiv
Åland Islands-FIÅland
Finland-FIFinland
progressive tense-imperfimperfekt
Sweden-SESverige
contraction-smssammansättning
phrase-uttruttryck
colloquial-vardvardagligt