Abbreviations in the dictionary

English TermEnglish
Abbreviation
Czech
Abbreviation
Czech Term
archaicarch.archaismus
colloquialhovor.hovorový výraz
datedzast.zastaralý výraz
figurativepřen.přeneseně
formalform.formální
infantileděts.dětský výraz
informalneform.neformální
literarykniž.knižní
offensiveurážl.urážlivý výraz
pejorativepej.pejorativní výraz
slangslangslangový výraz
vulgarvulg.vulgární výraz
abbreviationabbrzkrzkratka
adjectiveadjpřídpřídavné jméno
adverbadvpříslpříslovce
articleart-člen
auxiliary verbv auxpom slpomocné sloveso
conjunctionconjspspojka
contractioncontrstažstaženina
exclamationexclzvolzvolání
gerundgergergerundium
imperativeimprozkrozkazovací
infinitiveinfinfinfinitiv, neurčitý tvar
interjectioninterjcitcitoslovce
noun masculinempodstatné jméno mužského rodu
noun femininežpodstatné jméno ženského rodu
noun pluralnplplpodstatné jméno v množném čísle
past participlepp-příčestí trpné
preteritepret -minulý čas
pronounpronzájmzájmeno
somebody, someonesb-někdo
somethingsth-něco
transitive verbvtr-tranzitivní/přechodné sloveso
intransitive verbvi-intranzitivní/nepřechodné sloveso
reflexive/pronominal perfective verb--zvratné sloveso
noun neutralspodstatné jméno středního rodu
noun masculine plural-m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle
noun feminine plural-ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle
noun neutral plural-s mnpodstatné jméno středního rodu v množném čísle
perfective verb-dokdokonavé sloveso
imperfective verb-nednedokonavé sloveso
prepositionpreppředlpředložka
plural-only noun-pomnpomnožné jméno
numeral-číslčíslovka
particle -částčástice
diminutive-zdrobzdrobnělina
nominative-1p1. pád
genitive-2p2. pád
dative-3p3. pád
accusative-4p4. pád
vocative-5p5. pád
locative-6p6. pád
instrumental-7p7. pád
prefix-předppředpona
past participle of a perfective verb-příč dokpříčestí trpné, vid dokonavý
past participle of an imperfective verb-příč nedpříčestí trpné, vid nedokonavý
preterite of a perfective verb-min dokminulý čas, vid dokonavý
preterite of an imperfective verb-min nedminulý čas, vid nedokonavý