zoom

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈzuːm/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/zum/ ,USA pronunciation: respelling(zo̅o̅m)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
zoom nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (photography: adjustable lens)zoom mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 It's useful to have a zoom with you if you're doing sports photography.
zoom viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (car: move fast) (auto)svištět ned
  (auto)prosvištět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The cars were zooming around the track at great speed.
zoom nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (zooming sound) (auta apod.)svištění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
zoom in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (focus closely on [sth](objektivem)zaostřit
 The cameras zoomed in to show his horrified expression.
zoom out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (camera: move back) (při fotografování)oddálit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
zoom past,
zoom by
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
figurative (go by fast)prohnat se kolem dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  řítit se ned
  (neformální)prosvištět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 A motorbike zoomed past as I was about to cross the road.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "zoom":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'zoom'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.