zone

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈzəʊn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/zoʊn/ ,USA pronunciation: respelling(zōn)

Inflections of 'zone' (v): (⇒ conjugate)
zones
v 3rd person singular
zoning
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
zoned
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
zoned
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
zone nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (area)oblast, zóna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Police have cordoned off the zone where the spillage took place.
zone nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (area: time) (časové)pásmo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 My mother keeps calling me really late at night; I wish she'd remember we're in different zones.
zone nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (area: climate) (podnebné)pásmo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 We feel lucky to live in a zone that doesn't have any catastrophic weather.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
zone out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (become inattentive)nepřítomně se dívat přísl + ned
 The teacher looked around the class and realised half her students had zoned out.
zone out on [sth] vi phrasal + prep US, informal (be preoccupied with [sth])překlad není dostupný
zone vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (land use) (území)rozdělit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (území)rozdělovat ned
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
buffer zone nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (neutral zone between enemies)nárazníková zóna
 You need an access permit if you want to enter the buffer zone.
comfort zone nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (situation: at ease in) (kde se člověk cítí příjemně)zóna komfortu ž + m
 Jumping out of an airplane is outside of my comfort zone.
comfort zone nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. formal (temperature: comfortable) (rozsah teploty příjemné člověku)komfortní zóna příd + ž
 Control your comfort zone with Airco climate control systems.
de-militarized zone,
demilitarized zone,
also UK: de-militarised zone,
demilitarised zone
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(area where military operations are prohibited)demilitarizovaná zóna příd + ž
  demilitarizované pásmo příd + s
 The demilitarized zone between North and South Korea is the world's most heavily armed border.
disaster zone nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (area affected by a catastrophe)postižená oblast
  oblast postižená pohromou
 Aid could only reach the disaster zone through one small airport.
in the zone exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (concentrating intensely)koncentrovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (přeneseně: soustředěný)v transu předl + m
 When this footballer is in the zone, he plays really well.
time zone nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (region with specific local time) (zeměpisně)časové pásmo příd + s
 My friend lives in a different time zone so I can only call her in the morning.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"zone" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a [work, danger, testing, combat, firing] zone, stay [out of, away from] the [work] zone, in a (cellular) dead zone, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "zone":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'zone'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.