zinc

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈzɪŋk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/zɪŋk/ ,USA pronunciation: respelling(zingk)

Inflections of 'zinc' (v): (⇒ conjugate)
zincs
v 3rd person singular
zincing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
zincking
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
zinced
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
zincked
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
zinced
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
zincked
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
zinc nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (metallic element)zinek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The Ancient Romans used zinc to make swords and spears.
zinc n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (made of, containing zinc)zinkový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The company uses a zinc alloy to make belt buckles.
zinc [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (coat with zinc)pozinkovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"zinc" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "zinc":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'zinc'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.