zero

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈzɪərəʊ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈzɪroʊ/ ,USA pronunciation: respelling(zērō)

Inflections of 'zero' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": zeroes
Inflections of 'zero' (v): (⇒ conjugate)
zeros
v 3rd person singular
zeroes
v 3rd person singular
zeroing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
zeroed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
zeroed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
zero,
0,
also UK: nought
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 0)nula číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 Five times zero is zero.
zero,
0,
also UK: nought
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(symbol for 0) (symbol)nula žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The teacher wrote a zero on the board.
zero,
0,
also UK: O,
oh
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(in phone number: 0)nula žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 My number is five nine zero three eight two.
zero,
0
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(Celsius: freezing) (teplota)nula žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Temperatures are due to hit zero this week.
zero nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (nothing: starting point) (přeneseně: počátek)nula žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 When my parents arrived in this country, they had nothing; they started from zero.
zero adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not a single one)žádný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Zero employees have been off sick this month.
zero adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not any of [sth])nulový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The new trainee is hopeless; he puts in zero effort.
zero pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (people, things: not one of them)nikdo zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 Of the thirty students who took the exam, zero managed to pass.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
zero nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal ([sb] unimportant) (přeneseně: člověk)nula žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  nikdo zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 Ignore David; he's a zero.
zero vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (change to 0) (změnit na nulu)vynulovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (změnit na nulu)nulovat ned
zero [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (gun: set sights) (zbraň)zaměřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (zbraň)zacílit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
Ground Zero nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (World Trade Center site) (místo světového obchodního centra)Ground Zero spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The US president visited Ground Zero in New York in the wake of the September 11 attacks.
ground zero nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (explosion: impact area)ground zero spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  místo výbuchu s + m
zero in viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (focus)zamířit, zacílit
 The pilot zeroed in and launched his attack.
zero in on [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (focus)zaměřit se na dok + předl
 An auditor knows how to zero in on the problems lurking in a financial report.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"zero" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: zero in on the [target, enemy, building], zeroed in on my [studies, homework, performance], zeroed in on the [target, destination], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "zero":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'zero'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.