WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (January to December) (kalendářní)rok mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There are twelve months in a year.
 Rok má dvanáct měsíců.
year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (365 or 366 days) (doba)rok mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 This project will take at least a year to finish.
 Dokončení toho projektu zabere nejméně rok.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period within a year) (vymezené období)rok mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The school year starts in September and ends in June.
year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (class of students) (školní)ročník mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Our class is the Year of 2010.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
all year round,
all the year round
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(throughout the year)celý rok příd + m
  po celý rok fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I'd love to live in a climate where I could garden all year round.
calendar year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (365 days: 1 January to 31 December)kalendářní rok příd + m
 This ticket must be used within one calendar year.
every year advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (annually)každý rok příd + m
  každoročně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  rok co rok fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 We celebrate Christmas every year.
fifty-year-old nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: 50 years of age)padesátiletý člověk příd + m
  (člověk)padesátník, padesátnice m, ž
 On average, a twenty-year-old sees three times better than a fifty-year-old.
fifty-year-old adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (50 years of age)padesátiletý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Joyce is a fifty-year-old woman.
gap year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (school-leaver's one-year break) (rok vynechaný ve studiu)studijní volno příd + s
  (zastaralý výraz)sabatikl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 We offer paid placements for students in their gap year. I'm not sure how I want to spend my gap year.
happy New Year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (1st January well-wishes) (přání 1. ledna)šťastný nový rok fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 They all clinked glasses and wished each other a happy New Year.
 Přiťukli si skleničkami a popřáli si šťastný nový rok.
Happy New Year! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (1st January greeting) (přání 1. ledna)Šťastný nový rok! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Happy New Year!" they all shouted drunkenly.
Happy New Year! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (greeting: start of lunar year) (přání na začátku nového lunárního roku)Šťastný nový rok! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
last year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (year prior to this one)minulý rok příd + m
 Last year was very bad for business.
last year advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in year prior to this one)loni příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Last year I went on holiday to Italy.
leap year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (year: February has 29 days)přestupný rok
 Leap year always falls in even years.
new year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period: start of year) (začátek dalšího roku)nový rok příd + m
 The new year starts on the 1st of January.
New Year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (celebration: start of year) (svátek 1. ledna)Nový rok příd + m
 Happy New Year!
New Year's Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (1st January) (první den v roce)Nový rok příd + m
 In the US, New Year's Day is often celebrated watching the Pasadena Rose Parade followed by football games.
New Year's Eve nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (31st December) (poslední den v roce)Silvestr m vl jmvlastní jméno mužského rodu: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí rodu mužského, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu (např. Jan, Cheb, Merkur).
 On New Year's Eve, a lot of people go to parties and let off fireworks. New Year's Eve is the 31st of December.
next year advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (during the year after this one)příští rok příd + m
 We hope to see you again next year.
Reception,
Reception Year
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (England, Wales: first school year, 4-5)překlad není dostupný
repeat a year v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (retake studies) (ve škole)opakovat rok
 Mark failed his exams so he'll have to repeat a year in college.
school year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (academic year: autumn to summer)školní rok příd + m
 The 2009-10 school year began on August 25th.
see in the New Year v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (celebrate changing of year)uvítat Nový rok dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 How did you see in the New Year?
this year advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (during the current year)letos příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  tenhle rok záj + m
 They've decided to get married this year.
time of year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (season)roční doba
 It's been very cold for the time of year.
year after year advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (continously; without interruption) (přeneseně)den za dnem fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  pořád, neustále příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  bez ustání předl + s
 We hear the same complaints year after year.
year after year advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (every year)každý rok záj + m
  každoročně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 His Christmas parties seem to fail year after year. Year after year I say I'll quit smoking and I never do.
year to date nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (from start of year to now)překlad není dostupný
 Our income has fallen during the year to date. How much tax have you already paid in the year to date?
year-round adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lasting all year)celoroční přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Most students resist plans to implement year-round schooling.
-year-old nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. as suffix ([sth] or [sb] of the specified age) (pětiletý, šestiletý apod.)-letý příppřípona: Část slova stojící za kořenem, u slov ohebných mezi kořenem a koncovkou (např. les[i]ík[/i], jar[i]ní[/i]).
Poznámka: Used in combination: e.g., She is a three-year-old.
-year-old adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." as suffix (being of the specified age) (o věku)-letý příppřípona: Část slova stojící za kořenem, u slov ohebných mezi kořenem a koncovkou (např. les[i]ík[/i], jar[i]ní[/i]).
Poznámka: Used in combination: e.g., That is a three-year-old horse.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"years" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Synonyma: age, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "years":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'years'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.