Na této stránce: wrestle with, wrestle
'wrestle with' je jiný výraz pro 'wrestle'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'wrestle with' is an alternate term for 'wrestle'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
wrestle with,
wrestle with [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
figurative (struggle with: [sth](problémem)zápasit s, potýkat se s ned + předl
 Paul wrestled with his conscience after he stole the car.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
wrestle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sport: be a wrestler) (sport: zápas)zápasit ned
 I wrestled in high school but not in college.
wrestle with [sth] vi + prep figurative (mentally: struggle) (přen.: s intelektuálním problémem)zápasit s, potýkat se s ned + předl
 We're wrestling with a pretty catastrophic budget shortfall. Paul wrestled with his conscience after he stole the car.
wrestle with [sth] vi + prep figurative (struggle physically with: [sth])zápasit s, potýkat se s ned + předl
 Jack wrestled with the juice bottle for several minutes, but the cap wouldn't come off.
 Honza zápasil s krabicí džusu už několik minut, ale nešla otevřít.
wrestle [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (force: into submission) (někoho přemoci)složit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přeprat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Police wrestled the man to the ground.
 Policie složila muže na zem.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Synonyma: ponder, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "wrestle with":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'wrestle with'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.