worth

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciations'worth': /wɜːθ/; 'Worth': English: /wɜːθ/, French: /vɔrt/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/wɝθ/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(wûrth)WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
worth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (financial value) (peněžní)hodnota, cena žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The worth of that house has been reduced by the construction noise.
 Hodnota domu byla snížena hlukem ze stavby.
worth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amount)překlad není dostupný
 There must be a year's worth of work to do here.
worth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (merit)význam, přínos mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 This article about women's rights has a lot of worth, but you need to change a few things.
 Ten článek o právech žen má velký přínos, ale musíš ještě pár věcí změnit.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
be worth v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have the value of)mít hodnotu ned + ž
 The dealer said the vase was worth £200 but I had hoped for more.
be worth v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (merit)mít cenu ned + ž
  mít význam ned + m
  stát za to fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Is it even worth doing?
for what it's worth advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (in my opinion)dle mého názoru fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  když už jsme u toho fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I know you won't change, but for what it's worth, I think that skirt looks awful on you.
 Vím, že se nepřevlékneš, ale dle mého názoru v té sukni vypadáš hrozně.
get your money's worth v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (get good value)dobré za ty peníze
 When buying a computer, you need to do your research if you want to get your money's worth.
net worth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (value after tax)čisté jmění příd + s
not worth having adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of no value)nestát za to
 The standard version is not worth having because it lacks the most-desired functions on the deluxe version.
not worth mentioning adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (trivial, insignificant)nestát za zmínku ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The slight inconvenience of having to wait is not worth mentioning. The tiny amount of sodium in grapefruit is not worth mentioning.
self-worth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (self-esteem)sebeúcta
 Victims of abuse often have little sense of their own self-worth.
worth it adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (worthwhile)stát za to ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I was going to go to the shops but I decided it wasn't worth it in the end.
 Chtěl jsem jít nakupovat, ale nakonec jsem se rozhodl, že mi to za to nestojí.
worth its weight in gold adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (very useful) (přeneseně: užitečný)vyvažovaný zlatem příd + s
 If you use the internet much, a broadband connection is worth its weight in gold.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"worth" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the worth of a [company, business, relic, car], the [current, future, projected, predicted] worth (of), [$10,000] worth of [computers, damage, food], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "worth":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'worth'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.