worse

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈwɜːrs/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/wɝs/ ,USA pronunciation: respelling(wûrs)

From bad (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
worse
adj comparative
worst
adj superlative
From badly (advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."):
worse
adv comparative
worst
adv superlative
From ill (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
worse
adj comparative
worst
adj superlative
From ill (advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."):
worse
adv comparative
worst
adv comparative
Na této stránce: worse, bad, badly, ill

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
worse advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (comparative: badly)hůře, hůř příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Look what a mess I've made of it; you can't possibly do worse!
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Dnes je mi ještě hůř.
worse adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (comparative: bad)horší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Yesterday's food was bad, but today's is worse.
 Včerejší jídlo bylo špatné, ale to dnešní je horší.
worse than [sth/sb] adv + prep (not as well as)hůř než přísl + sp
 You can't possibly sing worse than me.
 Nemůžeš zpívat hůř než já.
worse than [sth/sb] adj + prep (more onerous in comparison)horší než příd + sp
 This project is worse than the last one.
 Tenhle projekt je horší než ten předchozí.
worse than [sth/sb] adj + prep (more unskillful in comparison)horší než příd + sp
 That player is worse than me.
 Ten hráč je horší než já.
worse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] more unpleasant)horší věc příd + ž
  větší nepříjemnost příd + ž
 Things were bad, but he had survived worse.
 Bylo to špatné, ale přežil horší věci.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (poor quality) (nekvalitní)špatný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (nekvalitní)mizerný, ubohý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The television reception was bad.
 Televizní příjem byl špatný.
bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (harmful)škodlivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nezdravý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Smoking is bad for you.
 Kouření je pro tebe škodlivé (or: nezdravé).
bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (evil, wicked)zlý, špatný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 In films, the bad guy usually loses.
 Ve filmech ti zlí (or: špatní) obvykle prohrávají.
bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (incorrect, inadequate)špatný, chybný, nesprávný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Your pronunciation is bad - you need to practice.
 Tvá výslovnost je špatná (or: chybná, or: nesprávná), potřebuješ cvičit.
bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unfavourable)nepříznivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The critic wrote a bad review of the performance.
 Kritik na vystoupení napsal nepříznivou recenzi.
bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (upsetting)neblahý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  špatný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nepříjemný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I'm afraid I have some bad news for you.
 Obávám se, že mám neblahé (or: špatné) zprávy.
bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (defective)špatný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  vadný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The faulty one was part of a bad batch.
 Poruchový výrobek byl součástí špatné (or: vadné) várky.
bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (badly behaved)zlobivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  neposlušný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 My uncle is so bad - always making rude jokes! He was a bad child, and was always misbehaving.
 Byl zlobivé (or: neposlušné) dítě a vždycky se špatně choval.
bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (severe)nezvladatelný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  vážný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Take these painkillers if the pain becomes too bad.
 Pokud bude bolest nezvladatelná, vezměte si tyto léky.
bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (inadequate)nedostatečný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 His eyes got worse as he regularly read in bad lighting.
 Jeho zrak se kvůli čtení v nedostatečném osvětlení zhoršil.
bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unskilled)špatný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nekvalifikovaný, neodborný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He was a bad workman, and whatever he mended soon broke again.
 Byl špatný řemeslník a vše, co opravil, se zanedlouho znovu rozbilo.
be bad at [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (unskilled at [sth])být špatný v ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Why is Britain so bad at tennis?
 Proč je Británie tak špatná v tenise?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (diseased) (neformální: nemocný)špatný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He has a bad heart.
bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (rotten)shnilý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I think these apples are bad. They have been there for a month.
bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (acrimonious) (vztah apod.)špatný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There was bad feeling between them.
bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (weather: inclement) (počasí)špatný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (počasí)nevlídný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The west coast is renowned for its bad weather.
bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (offensive) (zápach)odporný, odpudivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There was a bad smell from the bin.
bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (blemished) (pleť)špatný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She had smallpox as a child and has a bad complexion because of it.
bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (language: obscene)hrubý, sprostý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The comic's routine was full of bad language.
bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (counterfeit)padělaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 US: He had been paid with a bad check.
bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang, dated (excellent) (hovorový výraz, přeneseně: skvělý)hustý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Oh man, that is so bad! I really like it!
bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (dishonourable)špatný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nepříznivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He was sacked and given a bad reference.
bad advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (badly: severely) (přeneseně: hodně)těžce příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He's in love and he's got it bad.
the bad nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (that which is bad)to špatné, to zlé záj + příd
 We must take the bad with the good.
the bad nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (evil people)zlí lidé příd + m mn
 Hell is reserved for the truly bad.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
badly advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (unfavourably) (negativně)špatně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I'm sorry things have turned out badly for you.
 Je mi líto, že to pro tebe dopadlo špatně.
badly advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (without skill, poorly) (neodborně)špatně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I play the piano very badly.
 Na klavír hraju hodně špatně.
badly advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (severely)hrozně, těžce, vážně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Two passengers were badly hurt in the crash.
 Při havárii se dva cestující vážně zranili.
badly advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (very much)nutně, naléhavě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I want so badly to see you again!
 Nutně tě musím znovu vidět!
badly advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in naughty way) (chování)špatně, hanebně, zle příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The children behave badly when they're overtired.
 Když jsou děti přetažené, chovají se špatně.
badly advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a cruel way)krutě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  zle, špatně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The inmates at the Thai prison were treated badly.
 S vězni v thajské věznici bylo zacházeno krutě.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
badly advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (bad: with regret) (s lítostí)zle, špatně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Ray felt badly about the accident he had caused.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
ill adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: sick)nemocný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Dan was so ill that he needed to go to the hospital.
 Dan byl tak nemocný, že ho museli hospitalizovat.
ill adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (effects: harmful) (zdraví)škodlivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The medication has a label on it that warns of ill effects.
 Léky mají štítek, který upozorňuje na škodlivé vedlejší účinky.
ill advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with difficulty, barely)stěží příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 After the market crash the business could ill afford bad publicity.
 Po pádu na trhu si firma mohla jen stěží dovolit negativní publicitu.
ill advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (rudely, unkindly)špatně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  nehezky příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  nepřátelsky příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Sean tended to speak ill of his neighbors.
 Sean o sousedech často mluvil špatně (or: nehezky).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
ill adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (bad) (chování, zdraví apod.)špatný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
ill adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (bad, poor) (např. pověst)špatný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nedobrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The city had an ill reputation, but it was actually very nice.
ill advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not)-
 Karen ill deserves such a promotion.
 Klára si povýšení nezaslouží.
ill advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (badly)špatně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The old man always wore ill fitting clothes.
 Ten stařec vždy nosí špatně padnoucí oblečení.
ill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literary (misfortune)špatné spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  zlé spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He wished every ill upon his enemy.
 Přál svým nepřátelům všechno špatné.
ills nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative (widespread problem)neštěstí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  rozšířený problém příd + m
 The young people hope to bring an end to the ills of hunger and poverty.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
worse | bad | badly | ill
AngličtinaČeština
for better or for worse advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (whatever the consequences)v dobrém i ve zlém fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I will be your wife for better or for worse.
 Budu tvojí ženou v dobrém i ve zlém.
get worse vi + adj (deteriorate)zhoršit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zkazit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The weather gradually got worse over the course of the day.
get worse vi + adj (illness: become more severe) (nemoc)zhoršit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The patient's condition is getting worse.
go from bad to worse v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (worsen)jít od desíti k pěti
 Since I bought that self-help book my life's gone from bad to worse.
worse off adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (poorer)být na tom hůř ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  chudší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Most people are worse off now than they were before the stock market crashed.
 Kvůli pádu trhu s akciemi je na tom teď mnoho lidí hůř.
worse off adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (less fortunate)být na tom hůř ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  v horší situaci fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Those people are no worse off than we are.
 Jsou lidé, kteří jsou na tom hůř než my.
worse still advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (even more unfortunately)a co hůř fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Dostala jsem výpověď, a co hůř, nedostala jsem odstupné.
worse still adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (even more unfortunate)ještě horší přísl + příd
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"worse" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: worse was to [follow, come], (it) is worse [this way, like this], or worse, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "worse":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'worse'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.