wink

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈwɪŋk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/wɪŋk/ ,USA pronunciation: respelling(wingk)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
wink viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (blink one eye)mrkat ned
  mrknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The man winked to show he was joking.
wink at [sb] vi + prep (blink one eye at)mrknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zamrkat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 When the handsome young man smiled and winked at her, Lucy began to blush.
wink nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (eye movement)mrknutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  mrkání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Jane's wink told Robert she knew what he was up to.
wink nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small amount of sleep)chvilka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
Poznámka: Usually used in negative sentences.
 "Did you sleep last night?" - "Not a wink." I didn't get a wink of sleep last night, because of the noisy party next door.
wink viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (light: flash) (světlo)zablikat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (světlo)blikat ned
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
wink at [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal, figurative (tolerate, ignore) (přeneseně)přimhouřit oko nad dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  tolerovat ned
 The boss tends to wink at people going home early on a Friday, as long as they've finished all their work.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Slovní spojení: a [conspiratorial, cheeky, knowing] wink, [answered, replied, responded] with a wink, gave her [friend, coworker, partner] a wink, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "wink":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'wink'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.