winding

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈwaɪndɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(wīnding)

From the verb wind: (⇒ conjugate)
winding is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: winding, gas, wind

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
winding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (curving, sinuous)klikatý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The path leading to the top of the mountain was steep and winding.
winding nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electrical coil)překlad není dostupný
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
gas nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chemical vapour) (fyzika)plyn mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The volcano emitted a lot of poisonous gas.
gas nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fuel for cooking, heating)plyn mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Erin bought a container of gas for the camp stove.
gas nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, colloquial, abbreviation (gasoline: petrol) (palivo)benzín mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 John put some twenty dollars' worth of gas into his truck.
gas nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (wind: fart, flatulence) (neformální)prd mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Jack passed gas in class by accident.
the gas nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (accelerator) (pedál ve vozidle)plyn mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The driver stepped on the gas and passed the truck.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
gas adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (funny)srandovní, legrační přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
gas,
UK: wind
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (intestinal gas pains) (tělesný)plyn mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Erin had terrible gas that kept her up all night.
gas viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (chat, talk at length) (hovorový výraz)kecat ned
  tlachat ned
 Stop gassing and get back to work!
gas [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (kill with fumes)zabít plynem dok + m
  otrávit plynem dok + m
 The despot gassed his political enemies.
gas [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (singe fibers)opálit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Fred gassed the fibers off the cloth.
 Fred opálil nitky na lemu látky.
gas [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attack with gas)zaútočit plynem dok + m
 The enemy gassed our troops.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
wind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (moving air)vítr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The wind is strong around skyscrapers.
 Vítr je kolem mrakodrapů silný.
wind vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wrap around)stočit, smotat, svinout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I had to wind up the kite string after we had finished playing with it.
 Musel jsem stočit provázek od draka, když jsme s ním dohráli.
wind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal (gas: flatulence)větry m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
  plynatost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
wind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal (intestinal gas pains) (přeneseně)větry m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 I've got really bad wind after eating those beans.
 Snědl jsem fazole a dostal jsem hrozné větry.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
wind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (verbiage) (hovorový výraz)žvanil, žvanilka m, ž
  (hovorový výraz)tlachal, tlachalka m, ž
 That guy is all wind. You don't really believe him?
wind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (breath)dech mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 After getting hit so hard, the football player had the wind knocked out of him.
wind viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (curve)točit se ned
  zatáčet, zahýbat ned
 The road winds up and down the mountain.
wind [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." usu passive (leave breathless)být udýchaný, být zadýchaný inf + příd
 After so much running, the basketball player was winded and gasping for air.
wind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (entwine)stočit, smotat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He wound the cable tightly and put it in the drawer.
wind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (set mechanism of: a watch) (starožitné hodinky)natočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Before watches had batteries, you had to wind them.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"winding" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a winding [road, path, street, pass], a winding [mountain, country, rural] [road], a [long, dangerous, treacherous] winding [road], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "winding":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'winding'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.