wide

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈwaɪd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/waɪd/ ,USA pronunciation: respelling(wīd)

Inflections of 'wide' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
wider
adj comparative
widest
adj superlative

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
wide adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (broad) (velká šířka)široký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There is a wide space between the two buildings.
 Mezi těmi dvěma budovami je široký prostor.
wide adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of a particular width) (konkrétní šířka)široký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The table is one metre wide. The carpenter chose three 20-centimeter wide planks.
 Tento stůl je široký jeden metr.
wide adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (shot: off-target) (špatný zásah)daleko příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The shot was wide of the target.
 Střela dopadla daleko od cíle.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
wide adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ample)více než dostatečný fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 You have a wide opportunity to network this week.
wide adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (extensive) (rozhled apod.)široký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (zkušenost apod.)bohatý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He has wide experience in commercial law.
wide adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (loose-fitting) (až příliš)široký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Aren't those pants too wide for you?
wide adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (eyes: fully open) (oči)rozšířený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Her eyes were wide with wonder at the sight of the huge pink flower.
wide adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK, figurative, slang (shrewd) (vulgární, hovorový výraz)vychcaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  mazaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That man is a real wide one.
wide advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (widely)doširoka příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  zeširoka příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He opened his eyes wide for the photograph.
wide advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (shot: off-target) (střela)mimo, vedle příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Shelley fired at the target but her shot went wide.
-wide suffixsuffix: Added to end of word stem--for example, friendless = friend+less. (extending across) (celoměstský apod.)celo předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
  celý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There is a city-wide ban on watering the lawn to conserve water.
 V celém městě je zákaz zalévání trávníků, musí se šetřit vodou.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
cut a swathe,
cut a swath,
cut a wide swathe,
cut a wide swath
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (be impressive) (přen.: udělat dojem)být opravdová bomba ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
long shot,
wide shot,
full shot
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(movie, photo: wide-angle view) (filmová kamera)široký záběr příd + m
 The film begins with a long shot in which you can see the whole town.
wide awake,
wide-awake
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(fully conscious)vzhůru příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  bdělý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 After my morning coffee I'm usually wide awake. The noise outside kept him wide awake all night long.
 Kvůli hluku z venku jsem byla vzhůru celou noc.
wide awake,
wide-awake
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (alert, observant)ostražitý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You need to be wide awake in this job and not let any opportunities pass you by.
wide margin nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large gap or allowance)velký rozdíl
 Charles won the election by a wide margin.
wide open,
wide-open
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(fully open, uncovered) (otevřený)dokořán příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  otevřený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun.
 I went into the situation with my eyes wide open.
wide open,
wide-open
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (not yet determined) (přen.: nedokončený)neuzavřený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (přen.: nedokončený)otevřený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 When the only suspect gave an alibi, the murder case was thrown wide open.
wide open to [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (exposed, vulnerable to [sth])odkrytý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nechráněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The infantry lay itself wide open to attack.
wide range nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large area)velký rozsah příd + m
  velké rozmezí příd + s
  velká plocha příd + ž
wide range nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (great variety)celá řada příd + ž
  velké množství příd + s
 The company offers a wide range of services to customers.
wide-eyed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (with astonishment, etc.)udivený, ohromený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  užaslý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (přeneseně)s vykulenýma očima fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
wide-ranging adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (broad scope)širokosáhlý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  široký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
the World Wide Web nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (internet, the Net)World Wide Web mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  web mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The World Wide Web was developed as a way of sharing research papers.
world-wide,
worldwide
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(all over the world)celosvětově příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Some celebrities are known world-wide.
www,
WWW
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
written, initialism (World Wide Web)www zkr
 Tim Berners-Lee was the inventor of the WWW.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"wide" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a wide [range, variety, selection] of, wide [trucks, rivers, roads, feet], is [four inches, three miles] wide, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "wide":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'wide'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.