why

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciationshwaɪ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/hwaɪ, waɪ/ ,USA pronunciation: respelling(hwī, wī)

Inflections of 'why' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": whys

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
why advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for what reason?) (důvod)proč zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 Why do you smile that way?
 Proč se tak směješ?
why interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (explain) (vysvětlení)proč zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 You are leaving? Why?
 Odcházíš? Proč?
why advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by what cause?) (příčina)jaktože zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 Why is this soup cold already?
 Jak to, že je ta polévka už studená?
why advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for what reason)proč zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 Maria's angry at me but she won't tell me why.
 Maria je na mě naštvaná, ale nechce mi říct proč.
why advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by what cause)proč zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 The car won't start and I have no idea why.
 Auto nechce nastartovat a já netuším proč.
why conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (the reason for which)důvod proč m + záj
 I'm tired, and that is why I am going to bed.
 Důvod, proč jdu do postele, je ten, že jsem unavený.
why conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (on account of which)důvod proč m + záj
 I am angry, which is why I am not smiling.
 Důvod, proč se neusmívám, je ten, že jsem naštvaný.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
why interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (surprise, amazement)To jako fakt?, Vážně? zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 You're moving away? Why?
why interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (indignation)překlad není dostupný
 Did I steal it? Why, of course not!
why interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (surprise)Proč?, Proč se ptáš? zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Do I believe in equal rights for everyone? Why, yes. What a strange question.
why,
the why of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
often plural (reason, cause)důvod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  příčina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 They are curious about the why of our decision.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
comprehend why vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (understand) (něco)pochopit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něčemu)porozumět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 His family could not comprehend why he suddenly dropped out of school.
 Jeho rodina nemohla pochopit, proč náhle zanechal studia.
determine whether/what/why/who vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (facts: ascertain) (fakta)zjistit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 "We must determine what exactly happened that night," said Inspector Brown.
 „Musíme zjistit, co přesně se tu noc stalo,“ řekl inspektor Brown.
reason why n + conj (explanation for [sth])důvod proč m + záj
  příčina proč ž + záj
 I couldn't tell her the real reason why I left her. George is very shy; that's the reason why he never says hello.
reason why n + adv informal (explanation)vysvětlení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Arnold refused to participate without giving any reason why.
why not interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing openness to [sth])proč ne přísl + část
 Yes of course you can come along – why not!
 Jasně že můžeš jít s námi – proč ne?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"why" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the whys of the [world, operation, decision, procedure], why did she [go, try, do, say]?, the whys and why nots, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "why":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'why'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.