while

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciationshwaɪl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/hwaɪl, waɪl/ ,USA pronunciation: respelling(hwīl, wīl)

Inflections of 'while' (v): (⇒ conjugate)
whiles
v 3rd person singular
whiling
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
whiled
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
whiled
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
while conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (during the time that)zatímco spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  při předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  během předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 She wrote an email while watching TV.
 Napsala e-mail, zatímco se dívala na televizi.
 Napsala e-mail při sledování televize.
 Napsala e-mail během sledování televize.
while conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (as long as)zatímco spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 While you are reading the newspaper, I suppose I'll read my book.
 Asi si vezmu knihu, zatímco čteš noviny.
while conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (so long as)pokud spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  dokud spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 While there is adequate food and water, the people will accept any authority or army.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Pokud bude lidem zajištěn ekonomický blahobyt, nebudou se bouřit proti režimu.
while conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (although)ačkoliv, přestože spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 While I'm glad he's come to stay with us, I do wish he wouldn't use all the milk!
 Ačkoliv jsem rád, že tu s námi je, nemusel spotřebovat všechno mléko.
while conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (comparison: at the same time as) (ve stejnou dobu)zatímco spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 While the rule changes will benefit spectators somewhat, referees will be really overjoyed.
 Zatímco změny pravidel budou diváci vnímat jen málo, rozhodčí budou velmi spokojení.
while conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (but)zatímco, kdežto spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 Even though we do the same job, he makes $50,000 per year while I only make $40,000.
 Přestože děláme stejnou práci, vydělává 50 000 dolarů ročně, zatímco já mám jen 40 000 dolarů.
while nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (time interval)chvíle žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  chvilka ž zdrob
 A while passed before she finally came.
 Uběhla chvíle, než konečně dorazila.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
while [sth] away,
wile [sth] away
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(time: spend idly) (přeneseně)zabíjet čas ned + m
  krátit čas ned + m
 I whiled away a few minutes looking in shop windows.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
a while ago advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (short time in the past)před chvílí předl + ž
  nedávno příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  před nedávnem předl + s
 A while ago I went on vacation to Cancun.
after a while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (some time later)po chvíli předl + ž
  chvíli poté ž + přísl
 At first he felt no pain. After a while, his arm began to ache.
all the while exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (at the same time, meanwhile)celou dobu příd + ž
  zatímco spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 He said he was working hard at the university but all the while he was going to the race track.
for a while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for some time)na chvíli předl + ž
  na moment předl + m
 I'm going down to the pub for a while.
 Jdu na chvíli do hospody.
in a little while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (soon)za chviličku
 Olivia said that she would be there in a little while.
in a short while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (soon)za krátkou chvíli fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  za chviličku příd + ž zdrob
in a short while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (within a brief span of time)za krátkou chvíli fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  za chviličku příd + ž zdrob
in a while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a short time from now)za chvíli předl + ž
  brzo příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I'll be back in a while to pick up the rest of my belongings.
in a while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for an unspecified period)nějakou dobu záj + ž
 I haven't seen Steve in a while; I wonder what he's doing these days.
a little while nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (short time)chvilka, chvilička ž zdrob
 It will only take me a little while to finish this book.
once in a while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (occasionally)příležitostně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  jednou za čas fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I hear from old school friends once in a while.
take a while v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be fairly time-consuming)trvat dlouho ned + přísl
  trvat ned
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Objednal jsem si balík na internetu, ale doručení bude trvat.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"while" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "while":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'while'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.