where

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciationshwɛər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/hwɛr, wɛr/ ,USA pronunciation: respelling(hwâr, wâr)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
where advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in or at what place?)kde zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 Where are my keys? Where are we?
 Kde jsou mé klíče?
where advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to what place?)kam zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 Where is he going?
 Kam jde?
where advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (from what source?)odkud zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 Where did you hear that rumour?
 Odkud vycházel ten hluk, který jsi slyšel?
where advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to what end?)kam zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 Where is this argument leading?
 Kam ta hádka povede?
where advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in what situation?)kam zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 Where does this change leave us?
 Kam nás ta změna dovede?
where conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (in, at what place)kde zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 That bar is where we first met.
 Támhle je ten bar, kde jsme se poprvé potkali.
where conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (in the place at which) (vztažné)kde zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 That bar is in Madrid, where we spent two happy weeks.
 Ten bar je v Madridu, kde jsme strávili šťastné dva týdny.
where conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (to what place)kam zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 I will go where you choose.
 Půjdu, kam řekneš.
where conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (in the place or circumstance in which)tam, kde přísl + záj
 Where workers are treated with respect, staff turnover tends to be low.
 Tam, kde se k personálu chovají hezky, zaměstnanci dlouho vydrží.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
where advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in what circumstances?)kde zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
  jak daleko záj + přísl
 So, where are we now with this plan?
where advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to what place?) (v otázce)kam zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 Where are we heading tonight?
where conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (wherever)kamkoli, kamkoliv zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 You can go where you want.
where conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (in which)ve kterém předl + záj
  kde zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 Rugby is a sport where you can get seriously injured if you are not careful.
where conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (if it is)tam, kde přísl + záj
 Where possible, repairs will be made.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
from where,
where from
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(from what place?)odkud zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 Where did you come from?
hit [sb] where it hurts v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (attack [sb]'s weak spot)zaútočit na Achillovu patu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  zaútočit na slabé místo fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 His divorce hit him where it hurts: in his wallet. When he said I was ugly, he hit me where it hurts.
instruct [sb] that/when/where vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with clause: inform [sb](někoho)informovat ned
  (někomu něco)sdělit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Kate had instructed the authorities where she had last seen her car.
where is (in what location is) (kde se nachází)kde je záj + ned
 Where is the nearest highway heading north?
 Kde je nejbližší dálnice na sever?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"where" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: where am I?, where can I [find, get, stop]?, where has all my [money, time] gone?, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "where":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'where'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.