whence

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciationshwɛns/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/hwɛns, wɛns/ ,USA pronunciation: respelling(hwens, wens)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
whence advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literary (from where)odkud příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The king demanded to know whence the messenger had come.
whence advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literary (from what origin)odkud příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Tell me, good knight, whence came your good fortune?
whence conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." literary (for which reason) (vztažná věta)odkud spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 I come to bid thee farewell, whence my riding-habit.
whence conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." literary (from which place) (vztažná věta)odkud spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 She hails from Italy, whence too her gay apparel.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"whence" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "whence":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'whence'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.