when

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciationshwɛn/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/hwɛn, wɛn; unstressed hwən, wən/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(hwen, wen; unstressed hwən, wən)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
when advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at what time?)kdy zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 When did she leave work? At three o'clock?
 Kdy odešla z práce? Ve tři?
when advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at which time?) (výběr ze dvou)kdy zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 When did she leave? Was it at four or five PM?
 Kdy odešla? Ve čtyři nebo v pět?
when advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (how soon?) (za jak dlouho)kdy zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 When can you leave?
 Kdy budeš moci odejít?
when advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (how long ago?)kdy zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 When did she leave? Twenty minutes ago?
 Kdy odešla? Před dvaceti minutami?
when conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (if)když spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 When it rains, all traffic stops.
 Když prší, veškerý dopravní provoz se zastaví.
when conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (whereas) (kontrast)když spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 What are you doing in Madrid when you are supposed to be in Paris?
 Co děláš v Madridu, když máš být v Paříži?
when conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (at the point in time that)když, jakmile spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 This was all happening when he suddenly arrived home.
 To všechno se stalo, když náhle přijel domů.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
when conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (at a time in the past) (v minulosti)když spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 I started playing tennis when I was nine years old.
when nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a particular time) (událost, akce)termín a čas fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (událost, akce)doba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 We've decided the where of the meeting and need to tie down the when.
when pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (what date)jaké datum záj + s
 Since when is nudity permitted in court?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
inquire whether/when/how,
enquire whether/when/how
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
formal (with clause: ask)dotázat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Fred inquired whether Larry had time to help him move this weekend. Lucie enquired when the next train for King's Cross departed.
inquire as to whether/when/how/who/what,
enquire as to whether/when/how/who/what
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
formal (with clause: ask)zeptat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
instruct [sb] that/when/where vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with clause: inform [sb](někoho)informovat ned
  (někomu něco)sdělit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Kate had instructed the authorities where she had last seen her car.
no matter when advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at whatever time)nezáleží na tom kdy ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  kdykoli, kdykoliv zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 You can always phone me, no matter when.
no matter when exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (with clause: regardless of when)nezáleží na tom kdy ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  kdykoli, kdykoliv zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 No matter when I go, there always seems to be a long queue.
when it comes to [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (with regard to)co se týče fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  pokud jde o fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I love to read, but I have trouble when it comes to studying science.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"when" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the whens and whys (of), when will you (ever) [learn, grow up]?, the where and when of the [incident, accident, outbreak], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "when":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'when'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.