wheeled

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/wiːld/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(hwēld, wēld)

Na této stránce: wheeled, wheel

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
-wheeled adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." as suffix (with a given number of wheels) (počet kol)-kolový příppřípona: Část slova stojící za kořenem, u slov ohebných mezi kořenem a koncovkou (např. les[i]ík[/i], jar[i]ní[/i]).
 Alice rides a three-wheeled cycle with a basket on the back.
-wheeled adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." as suffix (with a given type of wheel) (druh kol)-kolový příppřípona: Část slova stojící za kořenem, u slov ohebných mezi kořenem a koncovkou (např. les[i]ík[/i], jar[i]ní[/i]).
 Alloy-wheeled cars can go faster than those with wheels of steel.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
wheel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (circular part on which vehicle moves) (u vozidla)kolo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The wheels on the bus went round and round.
 Kola autobusu se točila kolem dokola.
wheel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (steers a ship) (lodní)kormidlo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The captain took the wheel.
 Kapitán se ujal kormidla.
wheel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (for steering a vehicle)volant mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Karen indicated left and turned the wheel to steer the car into the narrow lane.
 Karen ukázala blinkrem doleva, stočila volant a zamířila do úzké uličky.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
wheel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (round object, turns) (kulatý předmět)kolo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (kulatý předmět)kotouč mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The wheel beside the mill was turning.
wheels nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." slang (car, transportation)auto spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  vůz mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The teenager couldn't wait to get her own wheels.
wheel viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (turn on axis) (kolem osy)točit se, otáčet se, rotovat ned
  (kolem osy)otočit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The Earth wheels about its axis.
wheel viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (turn around)otáčet se ned
  kroužit ned
wheel [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (push [sth] on wheels) (něco na kolech)tlačit ned
 Steve wheeled the pushchair along the pavement.
 Steve po chodníku tlačil kočárek.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"wheeled" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "wheeled":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'wheeled'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.