WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

wheel clamp


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "wheel".

Podívejte se také na: clamp

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
wheel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (circular part on which vehicle moves) (u vozidla)kolo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The wheels on the bus went round and round.
 Kola autobusu se točila kolem dokola.
wheel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (steers a ship) (lodní)kormidlo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The captain took the wheel.
 Kapitán se ujal kormidla.
wheel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (for steering a vehicle)volant mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Karen indicated left and turned the wheel to steer the car into the narrow lane.
 Karen ukázala blinkrem doleva, stočila volant a zamířila do úzké uličky.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
wheel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (round object, turns) (kulatý předmět)kolo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (kulatý předmět)kotouč mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The wheel beside the mill was turning.
wheels nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." slang (car, transportation)auto spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  vůz mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The teenager couldn't wait to get her own wheels.
wheel viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (turn on axis) (kolem osy)točit se, otáčet se, rotovat ned
  (kolem osy)otočit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The Earth wheels about its axis.
wheel viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (turn around)otáčet se ned
  kroužit ned
wheel [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (push [sth] on wheels) (něco na kolech)tlačit ned
 Steve wheeled the pushchair along the pavement.
 Steve po chodníku tlačil kočárek.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
balance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (timepiece: balance wheel)setrvačník mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
big wheel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fairground Ferris wheel) (atrakce)ruské kolo příd + s
big wheel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal ([sb] important or powerful) (přeneseně: někdo důležitý)velké zvíře příd + s
Ferris wheel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wheel at a fairground) (atrakce)ruské kolo příd + s
 The London Eye is one of the world's tallest Ferris wheels. You have a terrific view from the top of a Ferris wheel.
flywheel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rotating wheel in a machine)setrvačník mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
four-wheel drive nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (vehicle: SUV)čtyřkolové vozidlo
 Drivers in rural areas need a four-wheel drive to cope with winter conditions.
spinning wheel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (device for spinning fibre into yarn)kolovrat mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 As a child I had a spinning wheel to make yarn from wool.
steering wheel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (control wheel of a vehicle)volant mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
take the wheel v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (drive a vehicle) (k řízení)sednout si za volant dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  řídit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "wheel clamp":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'wheel clamp'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.