well up

Listen:


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
well up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (liquid: spring forth) (vodou)naplnit se, zaplnit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The little girl dug a hole in the sand and watched the water well up in it.
well up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (tears: spring up) (slzami)zalít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Tears welled up in Tina's eyes when she heard the news.
well up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (person: emit tears, weep)ronit slzy ned + ž mn
 Joanna welled up when she thought about her father.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
well-brought-up adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (taught etiquette as child)slušně vychovaný přísl + příd
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"well up" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the [emotions, feelings] welled up inside (her), [she, her tears] welled up, well up at the [thought, idea, sight] of, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "well up":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'well up'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.