WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

well met


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "well".

Podívejte se také na: met
Na této stránce: well, we'll

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (properly)dobře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  řádně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  pořádně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The job has been done well.
 Ta práce byla vykonána dobře.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (satisfactorily)dobře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (bez problému)hladce příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Things are going well lately; we have no unmet needs. The meeting went well, with no major difficulties.
 Věci jdou v poslední době dobře, nemáme žádné nesplněné požadavky.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (adequately)dobře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  dostatečně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 We are well supplied with food.
 Potravinami jsme zásobováni dobře.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (clearly)jasně, zřetelně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  dobře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The professor explained the material well, and we all understood the theory.
 Profesor vysvětlil látku jasně a všichni jsme tu teorii pochopili.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (thoroughly)důkladně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The instructions tell us to mix the ingredients well before adding eggs.
 Podle instrukcí máme před přidáním vajec ingredience důkladně promíchat.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to a great extent)do značné míry fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I understood him well, but still had a few questions.
 Do značné míry jsem ho pochopil, ale stále jsem měl pár otázek.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (person: with intimacy) (znát někoho)dobře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I know him well.
 Znám ho dobře. Znám se s ním dobře.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (very)dobře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  hodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He is well aware of his responsibilities.
 Je si dobře vědom své zodpovědnosti.
well adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in good health)dobře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (zdraví)v pořádku předl + m
 I was sick yesterday, but I am well today.
 Včera mi bylo špatně, ale dnes je mi dobře.
 Včera mi bylo špatně, ale už jsem v pořádku.
well nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (natural water source)studna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 This house gets its water from a well.
 Tento dům je zásobován vodou ze studny.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
well adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (good, fine)dobrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  v pořádku předl + m
 All is well in our town today.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (certainly, without doubt)skutečně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  samozřejmě, rozhodně, bezpochyby příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Undoubtedly, he was well pleased to see her.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in good humour, happily) (neformální)v pohodě předl + ž
  dobře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 It was rather a cruel prank, but he took it well.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (correct, the right thing)dobře, správně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 You did well by telling the doctor the truth.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (good financially) (ohledně financí)dobře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 We did well with that investment.
Well! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (indignation) (rozhořčení)No tohle!, No teda! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (rozladěnost)No to snad ne! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Well! I see you haven't had time to clean the house.
Well! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (surprise) (překvapení)Ale podívejme!, No ne! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Well! I never expected to run into you here!
Well? interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (impatient for response) (čekání na odpověď)Takže?, No? zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Well? What do you have to say?
well interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (filler word, pause) (slovní výplň)takže, čili částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 Well, I'll see what I can do.
well nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (oil source) (ropný)vrt mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 They have thousands of wells in Saudi Arabia.
 V Saudské Arábii jsou tisíce vrtů.
well nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (architecture: stairs, elevator) (pro schody a výtah)šachta žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 They built the well in the centre of the building, and it has both stairs and a lift.
well nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (container for liquid) (na inkoust)kalamář mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The ink was kept in a well.
well viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (liquid: surge) (tekutina)proudit ned
 Blood welled from the wound.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
we'll contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (we will)budeme ned
 We'll meet you outside the cinema.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
well | we'll
AngličtinaČeština
well up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (liquid: spring forth) (vodou)naplnit se, zaplnit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The little girl dug a hole in the sand and watched the water well up in it.
well up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (tears: spring up) (slzami)zalít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Tears welled up in Tina's eyes when she heard the news.
well up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (person: emit tears, weep)ronit slzy ned + ž mn
 Joanna welled up when she thought about her father.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
well | we'll
AngličtinaČeština
a job well done nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (task that is performed well)dobře odvedená práce fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Congratulations on a job well done!
as well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (also)také, taky, rovněž příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 William invited not only Sue to the party, but her sister as well.
as well as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (in addition to)i spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  jakož i, stejně jako přísl + sp
 Our neighbor brought cake as well as juice for everyone.
be doing well v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (thrive)mít se dobře, dařit se dobře ned + přísl
 Sarah and Jim are pleased to announce the arrival of their daughter Grace. Both mother and baby are doing well.
be doing well v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (recover)zotavit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  uzdravit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 A month after her car accident, Mary is doing well.
do well vi + adv (be successful)dařit se ned
 He's doing well in his new job.
 V nové práci se mu daří.
get on well v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be friends)vycházet spolu ned + přísl
  rozumět si ned
 Rick and Steve get on well.
 Rick a Steve spolu vycházejí.
get on well with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be friends)vycházet dobře
 I get on well with my sister.
get well v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (recover from illness or injury)uzdravit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'm sorry to hear you're ill – let's hope you get well soon.
get well soon interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing wish for recovery) (přání)brzy se uzdrav zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 I heard you came down with the flu. Get well soon!
go down well v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (news: be welcome)být přijat dobře ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 News of an increase in profits went down well with investors in the company.
go down well v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (performance: be enjoyed)mít ohlas ned + m
  mít dobrou odezvu ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The band were very good and they went down well with the fans.
go well exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (favorable outcome)vydařit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  být úspěšný ned + příd
  dopadnout dobře dok + přísl
 Ruth's meeting with her boyfriend's parents went well.
"Well,
I'll be damned!",
also US: "Well,
I'll be darned!"
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
potentially offensive, slang (surprise, disbelief) (přeneseně: vyjádření překvapení)no to snad ne fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (přeneseně: vyjádření překvapení)no to mě podrž fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Well, I'll be damned; if it isn't my long-lost sister!
just as well exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (fortunate)překlad není dostupný
 It's just as well I retired before they changed all the duties of my job.
know damn well [sth],
know damn well that
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
slang, potentially offensive (be aware) (neformální)vědět zatraceně dobře ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Don't play coy with me, you know damn well what I'm talking about!
know full well v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be very much aware)vědět velmi dobře ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  být si plně vědom ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 He knew full well that what he was doing was illegal, but it didn't stop him.
leave [sb/sth] alone,
leave [sb/sth] well enough alone
vtr + adj
(not disturb) (neformální)nechat na pokoji dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 I just want to be left alone to get on with my novel.
leave [sb/sth] alone,
leave [sb/sth] well enough alone
vtr + adj
(stop harassing)přestat obtěžovat dok + ned
 She wished that the man beside her at the bar would leave her alone.
may,
may well
v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost."
(even though)překlad není dostupný
 She may well be your best friend, but she doesn't have the right to speak to you like that.
may well v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (might very possibly)by klidně mohlo fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 They may well win the tournament.
mean well v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have good intentions)myslet to dobře
 Even though you meant well, what you said was hurtful.
might as well,
may as well
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(have no reason not to)překlad není dostupný
 I might as well go with you.
might as well,
may as well
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(would be the same)stejně tak být možné fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It might as well be winter, with all this cold wet weather we're having.
not well founded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not based on fact) (fakty)nepodložený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The evidence against John was not well founded, so he avoided prosecution. Your optimism about the stock market was clearly not well founded.
oh well interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing resignation)No což!, No dobře! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
oil well nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (petroleum mine)ropný vrt příd + m
 Their oil well turned out to be a gusher, producing over 1,200 barrels a day.
quite well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to a fairly high standard)docela dobře přísl + přísl
 James did quite well in his exam.
quite well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (fairly successfully)docela úspěšně přísl + přísl
 The business performed quite well in its first year of trading.
relate well to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (get along with [sb])vycházet s ned + předl
  rozumět si s ned + předl
 For a teenager, she relates well to adults.
sleep well v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have a restful sleep)klidně spát, dobře spát přísl + ned
 I felt really good in my new house, so I slept well that night. The babies sleep well when it's raining.
sleep well interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (have a restful sleep)Hezky se vyspi!, Dobře se vyspi! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
speak well of [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (praise)mluvit hezky o ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  chválit ned
 You need your clients to speak well of you to their friends and acquaintances.
stairwell,
stair-well,
stair well
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(stair shaft)schodnová šachta příd + ž
 In our building you can look up through the stairwell to the top.
think well of [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (respect, admire)mít dobré mínění o ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Amy's parents think well of her new boyfriend.
very well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (successfully)velmi dobře přísl + přísl
 He patched the hole in the wall very well: you'd never know it was there.
very well interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing consent)Velmi dobře! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Very well, then: you may go out tonight, but you must be home by midnight.
wear [sth] well vtr + adv (look good in)osvědčit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Mmm, she certainly wears that bikini well!
wear well vtr + adv figurative (age, etc.: assume comfortably) (věk, zodpovědnost apod.)dobře snášet přísl + ned
 Mr Jones is wearing his new authority well!
wear well vi + adv (be enduring)osvědčit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I buy practical, simple clothes that wear well and don't go out of style.
wear well vi + adv (not age too fast)osvědčit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Car tires don't seem to wear as well as they used to.
wear well vi + adv figurative (person: not look old) (na svůj věk)vypadat dobře ned + přísl
 Your father's wearing well, considering he's 93.
well balanced,
well-balanced
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(in good proportion) (strava apod.)vyvážený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: hyphen used when adj comes before the noun it modifies
 In order to stay healthy it is important to eat a well-balanced diet.
well balanced,
well-balanced
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative ([sb]: stable) (o někom)vyrovnaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (o někom)stabilní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
well behaved,
well-behaved
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(good, not naughty)hodný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  dobře vychovaný přísl + příd
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
 It's always nice to see well-behaved children. Your dog's so well behaved - it never seems to bark.
 Máte hodného psa, snad nikdy jsem ho neslyšela štěkat.
well done interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (congratulations) (vyjádření uznání)Dobrá práce! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (vyjádření uznání)Velmi dobře! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 You got an A on the test? Well done!
well done,
well-done
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(meat: cooked right through)propečený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  dobře propečený přísl + příd
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun.
 I prefer my steak well done because I can't stand the sight of blood.
well enough advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (sufficiently)dost dobře
 The team played well enough to have deserved at least a draw.
well enough advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a sufficiently good way)dost dobře
 I speak French well enough, but I couldn't pass for a native speaker.
well established,
well-established
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(existing, proven from long ago)zavedený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  osvědčený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  etablovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun.
well in hand advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (under control)pod kontrolou
 I don't need any help: I've got matters well in hand.
well known,
well-known
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(famous)slavný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  proslulý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  známý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: A hyphen is used when the adjective comes before the noun.
 Many actresses and actors are well known all around the world.
well known,
well-known
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(commonly accepted)obecně známý přísl + příd
  známý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: A hyphen is used when the adjective comes before the noun.
 It's a well-known fact that sea water is salty.
well liked,
well-liked
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(popular)oblíbený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  populární přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Anchovies are not well liked by most people. Trisia is well-liked by all her classmates.
well made,
well-made
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(sturdy, built to last)urostlý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  svalnatý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
 He was a very well-made young man indeed.
well made,
well-made
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(finely crafted)kvalitní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Only master craftsmen can produce well-made furniture.
 Jen ti nejlepší truhláři dokáží vyrobit kvalitní nábytek.
well off,
well-off
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(wealthy) (finančně)zaopatřený, zajištěný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  bohatý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: hyphen used when term is an adj before a noun
 They must be well off if they can afford to buy a house there! These holiday packages are designed to appeal to well-off families.
well over (a lot more or higher than)více než přísl + přísl
  mnohem více než fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 You've made well over the average score on the test. The boy was only 15, but he was already well over 2m tall.
 Tomu chlapci je teprve 15, ale už měří mnohem více než 2 metry.
well paid,
well-paid
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(person: earning high salary) (o někom)dobře placený přísl + příd
  (o někom)hodně vydělávající přísl + příd
Poznámka: hyphen used when term is an adj before a noun
 The well-paid banker has a big house and a nice car.
well paid,
well-paid
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(work: earning high salary) (o někom)dobře placený přísl + příd
 Finding well-paid work can be difficult if you don't have the right qualifications.
well rounded,
well-rounded
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (person: having varied abilities) (kdo má různorodé znalosti)všestranný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  všeuměl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
 As a well-rounded individual, John excels in school as well as in sports and music.
well rounded,
well-rounded
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (desirably varied, complete) (někdo, něco)všestranný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  dostačující, vhodný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
well-being nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (health, happiness)blaho spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  blahobyt mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Parents should ensure the well-being of their children.
 Rodičům by mělo jít o blaho jejich dětí.
well-brought-up adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (taught etiquette as child)slušně vychovaný přísl + příd
well-built adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (structure: solid, stable) (konstrukce)stabilní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  dobře postavený přísl + příd
Poznámka: hyphen used when term is an adj before a noun
 I can't deny the new headquarters is well built, but does it have to be so ugly?
well-built adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: heavy, large) (člověk)dobře stavěný přísl + příd
well-dressed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (with expensive, clean clothing)elegantní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  dobře oblečený přísl + příd
well-educated,
well educated
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(high level of education)vzdělaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: The hyphen is omitted when the adjective follows the noun.
 Amy wants a boyfriend who is rich, handsome, funny, and well educated.
well-mannered adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (polite, courteous)způsobný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  kultivovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  slušný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
well-meaning,
well meaning
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having good intentions)dobře míněný přísl + příd
  myslící to dobře fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
Poznámka: The term is hyphenated when it comes before the noun.
 Sandra is well meaning, but can be a bit annoying.
well-to-do adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (wealthy, rich)bohatý, zámožný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 His clothing made him look rather well-to-do; his accent said otherwise.
wishing well nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (well for dropping coins into)kouzelná studánka příd + ž
  studna přání ž + s
  kašna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I dropped a coin into the wishing well, hoping all my dreams would come true. The coins in the wishing well are collected and given to charity.
 Hodila jsem minci do kouzelné studánky s přáním, aby se mi všechny sny vyplnily.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "well met":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'well met'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.