welcoming

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈwɛlkəmɪŋ/


From the verb welcome: (⇒ conjugate)
welcoming is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: welcoming, welcome

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
welcoming adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (gestures, actions, etc: receptive)srdečný, laskavý, vlídný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Tom opened the door and gave his guests a welcoming smile.
welcoming adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: friendly)přátelský přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
welcoming adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (place: comfortable, cozy)útulný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  příjemný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
welcome interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (greeting)Vítejte! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Welcome! The drinks are over here.
 Vítejte! Nápoje jsou zde.
welcome adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (happily received) (dobře přijat)vítaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She was welcome at the party.
 Byla na tom večírku vítaným hostem.
welcome to [sth] adj + prep (may have [sth](ochutnat apod.)posloužit si ned
 I've only got a cheese sandwich, but you're welcome to it.
 Je to jen chleba se sýrem, ale posluž si.
be welcome to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (may do [sth](mít ochotně dovoleno)moci, smět ned
 You are welcome to use my washer if you have dirty clothes.
 Můžete použít mou pračku, pokud máte špinavé oblečení.
welcome vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (greet gladly)přivítat, uvítat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vítat ned
 We welcomed her to the party.
 Přivítali jsme ji na večírku.
welcome [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be glad of)uvítat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The population welcomed the government's new measures to increase employment.
 Obyvatelstvo uvítalo nová opatření vlády pro zvýšení zaměstnanosti.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
welcome adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (agreeable)vítaný, příjemný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This sunny weather is a welcome change after days of rain.
welcome adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without obligation for thanks)překlad není dostupný
 You are very welcome!
welcome adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (received gladly)vítaný, příhodný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 It was a welcome gift.
welcome nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (friendly greeting)uvítání, přivítání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The welcome was warm and genuine.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"welcoming" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a welcoming [man, woman, family, host], a welcoming and kind face, with a welcoming (look on his) face, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "welcoming":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'welcoming'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.