weight

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈweɪt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/weɪt/ ,USA pronunciation: respelling(wāt)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. countable (relative heaviness)váha, hmotnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Measure the weight of these two objects and tell me which one is heavier.
 Změř hmotnost těchto dvou objektů a řekni, který je těžší.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (heaviness)tíha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  váha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Its weight was sufficient to hold the door open.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Váha kamene byla tak velká, že se mi ho nepodařilo zvednout.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (block used with scales)závaží spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Old scales used little weights to balance the goods purchased.
 Při vyvážení nákupu na starých váhách se používala malá závaží.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (influence)vliv mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (vliv)váha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 She holds considerable weight in his decision-making.
 Ona má výrazný vliv na jeho rozhodování.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Nemohu nic slíbit, ale má slova mají jistou váhu a pokusím se vám pomoci.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. countable (how much a body weighs) (tělesná)váha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (tělesná)hmotnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I try to maintain a healthy weight.
 Snažím se udržet si zdravou váhu.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (body mass) (tělesná)váha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (tělesná)hmotnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 How much weight did you lose after you cut out sugar from your diet?
 Jaká je tvá váha poté, co jsi ze stravy vynechal cukr?
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (body: excess fat)nadváha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 No matter how much I diet, I can't seem to shift this weight.
 Bez ohledu na to, jak moc dietně se stravuji, mám stále nadváhu.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. countable (measure of weight) (systém jednotek)hmotnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 What system of weights and measures do they use in the UK?
 This sentence is not a translation of the original sentence. Hmotnost je v některých státech počítána v librách.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. countable (weight training: dumbbell)činka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (posilování)kotouč mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He grabbed the thirty-kilogram weights for his chest exercises.
 Vzal si třicetikilové činky a šel si procvičovat hrudník.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heavy element in a mechanism) (v zařízení)závaží spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The weights in this grandfather clock need replacing.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paperweight, etc.)těžítko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The book was used as a weight to hold the door open.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (burden) (přeneseně: břímě)tíha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  břemeno spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Looking after both elderly parents was a heavy weight on her shoulders.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable, figurative (significance)váha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  důležitost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  význam mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I don't apply any weight to the age of the candidates. The best man will get the job.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable, figurative (solemnity)vážnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The priest spoke at the funeral with great weight and respect.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (majority) (většiny)síla žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The weight of the majority was so strong that there was no problem passing the legislation.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (athletics: shot) (atletika, vrh)koule žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 In the shot put, you have to throw the weight as far as possible.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (category in boxing) (box: kategorie)váha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (box)hmotnostní kategorie příd + ž
 Mohammad Ali boxed in the heavy weight division.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (statistics: coefficient) (statistika)váha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (statistika)koeficient mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The analysis shows that income has considerable weight in who buys expensive cars.
weight [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (apply weight to)překlad není dostupný
 We weighted the sacks before dumping them overboard.
weight [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hold down with a weight) (předmět)zatížit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He weighted the papers with the book.
weight [sb] with [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (burden) (někoho problémy)zatížit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  obtěžovat ned
 Please don't weight me with all your problems.
weight [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (statistics: apply a coefficient to) (statistika)uplatnit koeficient dok + m
 The numbers were weighted to reflect population density.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
dead weight,
also US: deadweight
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] heavy, motionless) (přen.: nepohybující se zátěž)mrtvá váha příd + ž
dead weight,
also US: deadweight
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (burden) (přeneseně)zátěž žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (přeneseně)přítěž žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (přeneseně)břímě spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
dead weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (weight a ship can carry) (lodi)nosnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (lodi)maximální hmotnost nákladu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
dead weight,
also US: deadweight
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(weight of vehicle without a load)hmotnost vozidla bez zatížení fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  vlastní hmotnost vozidla fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
dead weight,
also US: deadweight
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fixed weight on structure or equipment)hmotnost konstrukce zařízení fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
dead-weight,
also US: deadweight
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (burdensome)zatěžující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  tíživý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
gain weight (US),
put on weight (UK)
vtr + n
(get fatter, heavier)ztloustnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přibrat na váze dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Most college students gain weight during their first year of school. I've put on so much weight, my trousers won't do up!
gross weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (total weight of goods and their container)hrubá váha příd + ž
lightweight,
light-weight
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(sport: of lightest weight division) (sport)lehká váha příd + ž
  (žertovně)muší váha příd + ž
 The lightweight match will start at 8 pm.
lightweight,
light-weight
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not serious, trivial) (humor, nálada apod.)odlehčený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
lightweight,
light-weight,
light weight
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal, figurative (person who gets drunk quickly)člověk, který se rychle opije
Poznámka: nemá český ekvivalent
 Stumbling after only two beers? You're such a lightweight!
lightweight,
light-weight,
light weight
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative ([sb] of little influence) (člověk ve svém oboru)bezvýznamný, nedůležitý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Don't be concerned about his outburst: he's a lightweight.
lose weight vtr + n (slim, become slimmer)zhubnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 If you want to lose weight, eat less and exercise more.
take off weight,
take weight off
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(reduce, lose weight)vzletová hmotnost příd + ž
 Fred's doctor told him he needed to take off weight.
take-off weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plane's weight at start of journey)vzletová hmotnost příd + ž
 Take-off weight includes the passengers, the baggage, and the fuel.
watch your weight v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (try not to get fatter)hlídat si váhu
 She loves rich food, so she has to be careful and watch her weight.
weight lifting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: competition to lift barbells) (disciplína)vzpírání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Hoskins is in training for the Olympic weight lifting competition.
weight lifting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (exercise: training with weights) (s činkami)posilování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Weight-lifting builds muscle and strengthens your heart.
weight loss nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (slimming)hubnutí, zhubnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  snížení váhy s + ž
 Her sudden weight loss worried her friends.
weight training nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lifting barbells for fitness) (s činkami)posilování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He stays in shape by running and doing weight training.
weightlifter,
weight-lifter,
weight lifter
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(athlete who lifts weights)vzpěrač mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The weightlifter is training for the Olympic Games.
worth its weight in gold adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (very useful) (přeneseně: užitečný)vyvažovaný zlatem příd + s
 If you use the internet much, a broadband connection is worth its weight in gold.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"weight" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: weight the [results, question], weight [loss, gain, restrictions], weighted to [reflect, represent, adjust], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "weight":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'weight'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.