waxen

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈwæksən/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈwæksən/ ,USA pronunciation: respelling(waksən)

From the verb wax: (⇒ conjugate)
waxen is: Click the infinitive to see all available inflections
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (Literary: only senses relating to increasing or growing.)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
wax nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (from bees) (včelí)vosk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
wax nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (polish for car or floor) (na auta, podlahu)vosk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Having washed his car, Peter used wax to finish it.
wax nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hair-removal substance) (depilační)vosk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The beautician applied wax to Sarah's leg.
wax [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove hair from: body)depilovat ned
 Elizabeth waxed her upper lip to remove the dark hairs that were growing there.
wax viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (moon: grow larger) (Měsíc)dorůstat ned
 The moon is waxing; you can see a little more of it every night.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
wax viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (become larger, more powerful)narůstat ned
  zvětšovat se ned
 The newspaper editor's influence is waxing.
wax + [adjective] vi + adj (speak, write in specified way)překlad není dostupný
 Raphaël waxed ecstatic about the fine wines he had drunk the night before. When the author described the colourful market scene, she began to wax lyrical.
wax [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (polish with wax) (auto, podlahu)voskovat ned
 Ian waxed the wooden floor. Tania is waxing her skis.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
beeswax,
wax
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(product of bees)včelí vosk příd + m
wax paper,
waxed paper
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(waterproof paper used in cookery)papír na pečení fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  voskovaný papír příd + m
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "waxen":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'waxen'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.