WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

wave back at


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "wave".

Podívejte se také na: back | at

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
wave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ocean, water: undulation) (voda)vlna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The ocean waves rocked the boat.
 Vlny oceánu převrhly člun.
wave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hand gesture) (na pozdrav)zamávání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Amanda acknowledged Tim with a wave as she went past.
 Rozloučila se s ním zamáváním.
wave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (series) (přeneseně: velký počet)vlna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 There was a wave of protests after the announcement of the new policy.
 Oznámení nové politiky vedlo k vlně protestů.
wave viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (make a hand gesture)zamávat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  mávat ned
 She waved goodbye to him.
 Zamávala mu na rozloučenou.
wave [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (gesture: hello, goodbye) (na rozloučenou)mávat ned
 She waved goodbye to him.
 Mávala mu na rozloučenou.
wave at [sb],
wave to [sb]
vtr + prep
(gesture in greeting) (někoho vítat)mávat na ned + předl
 Brent waved at his sons as he approached the house.
 Když se Brent blížil k domu, mával na své syny.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
wave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (undulation) (matematika, fyzika atd.)křivka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The meter showed a sine wave.
wave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (weather: surge) (tlaková, teplotní apod.)vlna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 A wave of cold air swept through the region last night.
wave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (surge: of enthusiasm) (emocí)nával mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (emoční)vlna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 There was a wave of enthusiasm after the team's win.
wave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (rush of people) (velké množství lidí)nával mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 A wave of people flowed into the stadium after they opened the doors.
wave viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (flutter)vlát ned
  třepotat se ned
 Three flags were waving in the wind.
wave [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hold aloft) (zbraní ve vzduchu)mávat ned
 Everybody ran when he started waving a gun.
wave [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (agitate, make flutter) (vlajkami apod.)mávat ned
 The spectators at the parade were waving flags.
wave [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hair: curl) (vlasy do vln)natočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She waved her hair using her curling iron.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
wave [sb/sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (gesture goodbye to)zamávat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  mávat na rozloučenou ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The onlookers waved the train off as it left the station.
wave [sb/sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (dismiss, disregard) (přen.: někoho/něco odmítnout)odmávnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přen.: někoho/něco odmítnout)odpískat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
brainwave,
brain wave
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
usually plural (electrical impulse in the brain)mozková vlna příd + ž
 Brainwaves carry messages throughout our bodies.
brainwave,
brain wave
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative, informal (good idea)dobrý nápad příd + m
Poznámka: Usually singular for this meaning.
 I had the brainwave of using apricots instead of dates, and the cake was delicious.
cold wave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period of extremely cold weather) (meteorologie)studená vlna příd + ž
 The weather bureau forecast a cold wave.
cold wave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hairdressing: type of perm) (typ ondulace)studená vlna příd + ž
crime wave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rise in rate of crime)vlna zločinnosti
 A crime wave has been sweeping across the country.
heat wave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period: very hot weather) (přeneseně)vlna veder ž + s mn
 Experts have predicted a heat wave for most of the U.K. during early August.
 Odborníci odhadují, že vlna veder zasáhne Spojené království začátkem srpna.
perm nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. colloquial, abbreviation (hairstyle: permanent wave)trvalá žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I'm tired of my straight hair, so I'm getting a perm.
tidal wave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tsunami) (tsunami)přílivová vlna příd + ž
 The town of Hilo in Hawaii has suffered several deadly tidal waves in the last century.
tidal wave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (big surge) (přen.: velké množství)záplava žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (přen.: velké množství)vlna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 We've received a tidal wave of orders for our new product.
waveform nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physics: shape of a wave) (fyzika)tvar vlny m + ž
 The waveform of a current refers to its shape on a graph of signal strength plotted against time.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "wave back at":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'wave back at'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.