waste

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈweɪst/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/weɪst/ ,USA pronunciation: respelling(wāst)

Inflections of 'waste' (v): (⇒ conjugate)
wastes
v 3rd person singular
wasting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
wasted
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
wasted
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
waste vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (use inefficiently) (neužívat šetrně)plýtvat, mrhat ned
 Europeans often do not like to waste paper.
 Evropané často neradi plýtvají papírem.
waste vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (opportunity) (příležitost)promrhat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He wasted his chances at college and did not study.
 Na vysoké škole promrhal svou příležitost a neučil se.
waste nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (refuse, rubbish, garbage)odpad mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The orange juice factory created a lot of waste.
 Továrna na pomerančový džus produkovala mnoho odpadů.
waste nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unused material)odpad, šrot mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The parts factory had some metal waste.
 Ta továrna na součástky měla trochu kovového šrotu.
waste adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unused)odpadní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 They didn't realize that there was value in the waste metal.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Nevěděli, jak si poradit s odpadní vodou v domě.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
waste adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (products, matter: excreted) (vylučování)odpadní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 How much waste matter does the average human body excrete in 24 hours?
waste adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (undeveloped, uninhabited) (krajina)pustý, neobydlený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zaostalý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  neúrodný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There was nothing in the vast waste area of the valley.
waste adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (related to refuse) (průmysl apod.)odpadový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The waste processing industry is huge.
waste adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (related to sewage) (voda apod.)odpadní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There is a waste treatment plant near here.
waste adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (rejected as useless)nepoužitelný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  promarněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Trying to come up with the ideal version of something often involves making a lot of waste products along the way.
waste nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fact of wasting, inefficiency)plýtvání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  neefektivita žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The consultant was brought in to reduce waste in the process.
waste nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bodily waste, excrement)výkaly m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 Can't you flush your waste down the toilet properly?!
waste nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sewage)splašky m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 Sewage pipes carry the waste of many households to the sewage plant.
waste nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chemical by-product) (při výrobě)odpad mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Many chemical plants produce huge amounts of waste.
waste nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of laying to waste)ničení, devastování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  rozvrácení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The waste of the city followed a long siege.
wastes nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (desert)pustina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He found himself alone in the wastes of the Sahara.
waste [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." always passive (fail to be appreciated)překlad není dostupný
 She is wasted on him as he does not appreciate her fine qualities.
waste [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lay to waste, destroy)zničit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  rozvrátit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  devastovat ned
 The soldiers wasted the enemy village.
waste [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang, figurative (kill)zabít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zavraždit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The gangster bragged that he had wasted the rival gang member.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
waste away vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (become thin and weak)nezdravě hubnout
 If you don't eat you're just going to waste away. Some diseases can cause people to waste away.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
go to waste v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be used)být promarněn
 A new study has found that 50 per cent of the world's food goes to waste.
lay waste to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (devastate)zničit, zdevastovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The earthquake laid waste to the already devastated country.
waste disposal,
also US: garbage disposal
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(kitchen sink unit for food waste) (zařízení obvykle pod dřezem)drtička odpadu ž + m
 A waste disposal can be fitted directly beneath the kitchen sink.
waste disposal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (management of refuse)likvidace odpadů ž + m mn
  nakládání s odpady fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Last year the local authority spent over £8 million on waste disposal.
waste of time,
a waste of time
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(pointless activity)ztráta času ž + m
 It's a waste of time trying to convince her.
 Snažit se ji přesvědčit je ztráta času.
waste time v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (do [sth] frivolous or pointless)ztrácet čas ned + m
  mrhat časem ned + m
 I've wasted a lot of time today on Facebook.
 Dnes jsem ztratil mnoho času facebookem.
wastebasket,
waste basket
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(rubbish bin)odpadkový koš příd + m
  koš na odpadky fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Irene screwed up a piece of paper and threw it in the wastebasket.
wastebin,
waste bin
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(rubbish bin)odpadkový koš příd + m
  koš na odpadky fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The office cleaners are responsible for emptying the wastebins.
wastewater,
waste water
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(used water)odpadní voda příd + ž
 Treatment of the wastewater begins in the septic tank.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"waste" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: don't waste my time, [oil, liquid, gas, chemical, natural, nuclear] waste, waste [materials, byproducts, paper, product], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "waste":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'waste'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.