verb

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈvɜːrb/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/vɝb/ ,USA pronunciation: respelling(vûrb)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
verb nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammar)sloveso spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Verbs are words that describe an action.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
auxiliary verb nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (verb: modal, modifying)pomocné sloveso
 The auxiliary verb comes before the main verb in English.
phrasal verb nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (verb followed by a particle)frázové sloveso příd + s
tense,
verb tense
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(grammar: inflected verb form) (gramatika)čas mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Using the correct tense helps people to understand what you're saying.
 Použití správného času pomáhá lidem pochopit, co říkáte.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"verb" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [learn, memorize] verb conjugations, common verb collocations, proper verb agreement, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "verb":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'verb'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.