venture

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈvɛntʃər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈvɛntʃɚ/ ,USA pronunciation: respelling(venchər)

Inflections of 'venture' (v): (⇒ conjugate)
ventures
v 3rd person singular
venturing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
ventured
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
ventured
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
venture viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (dare to go) (někam)odvážit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  troufnout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The children ventured into the abandoned house. The explorer ventured to unknown lands.
 Děti se odvážily vejít do opuštěného domu. Průzkumník se odvážil vstoupit na neznámá území.
venture [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (dare to do: [sth] risky)odvážit se, troufnout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The stuntman ventured an attempt at jumping over three buses on a motorbike.
 Kaskadér si troufnul na skok na motorce přes tři autobusy.
venture [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hazard: a guess)hádat, odhadovat ned
 Mary's colleague ventured that her evident happiness was due to a new love in her life.
 Maryina kolegyně odhadovala, že zjevně šťastnou ji učinila nová láska.
venture [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (dare to say)dovolit si říct, opovážit se říct dok + dok
 The young executive ventured that the boss's favourite client was cheating the company.
 Mladý manažer si dovolil říct, že šéfův oblíbený klient podvedl společnost.
venture nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (risky activity)riskantní akce příd + ž
 Jane led a venture to cross the Sahara.
 Jane vedla riskantní akci přes Saharu.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
venture nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (risky commercial activity) (riskantní obchod)podnik mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 You should always make sure you know the risks associated with any venture you invest in.
venture out vi + adv (dare to go out) (jít ven)odvážit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  odhodlat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyrazit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Samantha ventured out despite the rain.
venture to do [sth] vi + prep (dare: to do [sth])odvážit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  odhodlat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  sebrat odvahu dok + ž
 After months of liking her, James finally ventured to ask Miranda out.
venture [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (brave dangers of) (něčemu)vzdorovat ned
  čelit ned
  brázdit ned
 The captain had ventured the seas for years.
venture [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (expose [sth] to risk)riskovat ned
  dát v sázku dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The businessman ventured his house as capital for his project. Lara ventured her life to help those infected by the virus.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
joint venture nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (business: joint enterprise)joint venture mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  společný podnik příd + m
 Otter Media is a joint venture between AT&T and the Chernin Group.
joint-venture [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (establish as joint venture)založit společný podnik dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
joint-venture viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (enter into joint venture)zapojit se do společného podniku dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
venture a guess v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (guess)tipnout si
 Anyone who ventures a guess will be awarded a prize.
venture capital nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (investment in new enterprises)rizikový kapitál
 Many companies that set out to raise venture capital fail in their efforts.
venture to say [sth],
venture to say that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(daresay, be so bold as to say)dovolit si říci
 I would venture to say that most people are living with the discontentment of envious feelings.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"venture" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: is a venture capitalist, [seal, put up, assign] venture capital, venture to [say, guess, think, suggest], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "venture":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'venture'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.