unknown

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˌʌnˈnəʊn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ʌnˈnoʊn/ ,USA pronunciation: respelling(un nōn)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
unknown adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fact: not known)neznámý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Many of the facts of this case are unknown, so we can't say for certain what happened.
unknown adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: not known) (člověk)neznámý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 An unknown man entered the bar and ordered a drink.
unknown adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not famous) (ne slavný)neznámý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Lots of teenagers dream of becoming music stars, but the truth is that many music acts remain unknown for years and some never make it at all.
unknown adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (as yet undiscovered)neznámý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  neobjevený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There are many unknown species of plants on the planet.
unknown nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unknown fact or factor) (skutečnost, fakt)neznámá žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  nepoznané spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 There are still too many unknowns in this case; I don't think we'll ever solve it.
 Podle mého názoru případ nevyřešíme, protože je v něm stále příliš mnoho neznámých.
unknown nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person who is not famous)neznámý člověk příd + m
 The director picked an unknown for the starring role.
unknown nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mathematics: quantity, variable) (matematika: proměnná)neznámá žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Solve the equation to find the value of the unknown.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
the unknown nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (region, experience: not familiar)neznámo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The explorers loaded up their backpacks and set off into the unknown.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"unknown" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: an unknown [name, brand, type, kind], an unknown [word, meaning, expression, phrase], discover an unknown [artist, author, singer, player], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "unknown":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'unknown'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.