united

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/juːˈnaɪtɪd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/yuˈnaɪtɪd/ ,USA pronunciation: respelling(yo̅o̅ nītid)

From the verb unite: (⇒ conjugate)
united is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: united, unite

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
united adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (people: working together) (spolupráce)spojený, společný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 United, the two groups were able to achieve much more than they could individually.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
united adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (combined) (kombinovaný)spojený, sjednocený, propojený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Through their united efforts, Peter and Lucy succeeded in making a delicious meal for their guests.
be united by [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have [sth] as a common concern)sjednotit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  sjednocovat ned
  být sjednocen ned + příč dok
Poznámka: Anglická pasivní konstrukce se do češtiny překládá slovesem v činném rodě.
 The former enemies were united by the desire to help the earthquake victims.
 Dřívější nepřátele sjednotila touha pomoci obětem zemětřesení.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
unite viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become joined, combine)spojit se, sloučit se, sjednotit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The community has united to stop the new law being enacted.
unite with [sb/sth] vi + prep (join forces with)spojit se s dok + předl
  spojit síly s dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The Anglican church invited the Methodist church to unite with them for Sunday worship.
unite against [sth/sb] vi + prep (join forces to oppose)spojit se proti, sjednotit se proti dok + předl
  spojit síly proti dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 All people should unite against the injustices of their government.
unite in doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (join together in doing)spojit se při, sjednotit se při dok + předl
  spojit síly při dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Countries from around the world united in celebrating the New Year.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
united | unite
AngličtinaČeština
UK,
the UK
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
initialism (United Kingdom)Spojené království příd + s
 How long have you lived in the UK?
UN,
the UN
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
initialism (United Nations)OSN zkr
 The UN has issued a statement condemning the violence.
 OSN vydalo prohlášení odsuzující násilí.
United Arab Emirates nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (group of Arabian states)Spojené arabské emiráty fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
United Kingdom nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Great Britain and Northern Ireland)Spojené království s vl jmvlastní jméno středního rodu: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí rodu středního, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu (např. Brno, Německo).
 England, Scotland, Northern Ireland, and Wales make up the United Kingdom.
United Nations,
United Nations Organization
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(international peace-keeping organization)Organizace spojených národů ž vl jmvlastní jméno ženského rodu: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí rodu ženského, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu (např. Micka, Praha, Popelka).
the United States,
the United States of America
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(North American republic)Spojené státy americké vl jmvlastní jméno: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu.
 The United States of America is the fourth largest country in the world.
the US nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. initialism (United States)USA zkr
  Spojené státy americké vl jmvlastní jméno: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu.
USA,
the USA
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
initialism (United States of America)USA zkr
 Joe's family emigrated from Italy to the USA in the 1950s.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"united" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Synonyma: spliced, více…
Slovní spojení: The United [Nations, States of America], The United Kingdom (of Great Britain and Northern Ireland), a united [team, government, family, church, population, congregation, public], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "united":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'united'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.