undo

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˌʌnˈduː/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ʌnˈdu/ ,USA pronunciation: respelling(un do̅o̅)

Inflections of 'undo' (v): (⇒ conjugate)
undoes
v 3rd person singular
undoing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
undid
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
undone
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
undo [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (buttons: unfasten) (knoflíky)rozepnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Olivia undid the buttons on her coat.
undo [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (garment: unfasten) (oblečení)rozepnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  rozvázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Ben undid his shirt and took it off.
undo vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (open, unwrap)otevřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  rozbalit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
undo vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reverse)vrátit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zrušit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zvrátit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
undo nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computer key: delete) (klávesa na počítači)zpět příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 It's OK; just press undo and you'll get the document back to how it was before.
 To je v pořádku, stačí zmáčknout „zpět“ a dokument bude vypadat jako předtím.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
undo vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (computer menu option) (počítače: akce v menu)vrátit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (počítače: akce v menu)zpět příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
undo vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lead to downfall)překlad není dostupný
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"undo" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: hit the undo [button, arrow, tab], undo a [button, shirt, knot, ribbon], undid his shirt [quickly, seductively, carelessly], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "undo":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'undo'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.