typing

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtaɪpɪŋ/

From the verb type: (⇒ conjugate)
typing is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: typing, type

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
typing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (use of a keyboard to compose text)psaní na klávesnici fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  psaní na stroji fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Typing is a skill everyone needs these days.
typing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (science: determination of type) (dokonavě: stanovení typu)určení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (nedokonavě: stanovení typu)určování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Typing the samples took some time.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
type nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (particular kind, class)druh mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  typ mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 This type of food is my favourite.
 To je můj oblíbený druh jídla.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Na práci potřebuji jiný typ auta.
type nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (printing: character) (text)znak mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (text)symbol mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 This six-point type is too small.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Vložit znak do textu je velmi jednoduché.
type [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (typewrite, on keyboard)psát na počítači ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 We will have to type the essay.
 Tu práci máme psát na počítači.
type viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (typewrite)psát na psacím stroji ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Mr. Jones never learned how to type.
 Pan Jones se nikdy nenaučil psát na psacím stroji.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
type nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (character) (člověka)typ mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I've come across his type before.
type nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal (person)člověk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  osoba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Yes, I've met him. Strange type.
 Ano, poznal jsem ho. Divný člověk.
type nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (printing: collective) (obecně)tisk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 This essay's type is easy to read.
 Tisk téhle knihy se velmi dobře čte.
type nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (printed character) (vytištěné)písmeno spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  litera žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 That type is a serif face.
[sb]'s type nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: attractive to [sb](o druhém člověku se stejným vkusem)typ mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
type [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (determine: blood type) (krev)určit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (krev, pro určení typu)otestovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The nurse is going to type my blood.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"typing" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: need some typing practice, take a typing [course, test], there were [several, many] typing errors, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "typing":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'typing'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.