'two o'clock' je jiný výraz pro 'two'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'two o'clock' is an alternate term for 'two'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
two,
2
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 2)dva číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 Multiply each number by two.
 Vynásob každé číslo dvěma.
two,
2
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(symbol for number 2)dvojka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He wrote a two in the box.
 Do políčka napsal dvojku.
two,
2
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(people, things: set, group of 2) (v sadě)dva číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 These packs of shirts come in twos.
 Tato trička se prodávají po dvou.
two,
2
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 2 o'clock) (hodiny)dvě číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
two,
2
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(2 in number)dva, dvě číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 The doctor held up two fingers.
two,
2
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(2 years of age) (věk)dva číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 Denise toilet-trained her son when he was two.
two,
2
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
(people, things: 2 of them)dva číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
2 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, written (second day of specified month) (v daném měsíci)druhého číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
Poznámka: The example would be spoken "March second".
 The deadline is March 2.
 Uzávěrka je druhého března.
2 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly UK, written (second day of specified month) (daného měsíce)druhého číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
Poznámka: The example would be spoken as "(the) second of November". This date format is most commonly used in the UK, though it is gaining popularity in the US.
 We are going to a concert on 2 November.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
two,
2
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(die: with 2 pips) (na kostce)dvojka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The backgammon player rolled a two.
two,
2
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(playing card: with 2 pips) (v kartách)dvojka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
2D,
2-D,
two-d
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
abbreviation (two dimensions)2D zkr
  dvě dimenze čísl + ž mn
2D,
2-D,
two-d
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
abbreviation (film: monoscopic) (film)2D přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (film)dvourozměrný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
double,
two-base hit
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(baseball) (dvojmetový odpal)double mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
fifty-two,
52
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 52)padesát dva čísl + čísl
fifty-two,
52
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(52 in number)padesát dva čísl + čísl
fifty-two,
52
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(52 years old) (roků)padesát dva čísl + čísl
for two advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (intended for two persons)pro dva
 Would you like a table for two?
give your two cents,
give [sb] your two cents
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
US, figurative (offer opinion) (nevítanou)dát radu dok + ž
  (nevyžádaně)poradit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (nevítaně)říci svůj názor dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
kill two birds with one stone v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (do 2 things at once)zabít dvě mouchy jednou ranou
 I can stop by your house on the way to the grocery store, so I'll kill two birds with one stone.
know a thing or two v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be experienced in [sth])vyznat se v dok + předl
  vědět hodně o ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 After 20 years on the job, he knows a thing or two about construction.
learn a thing or two v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (become knowledgeable)přiučit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Stick around and watch; you may learn a thing or two.
like peas in a pod,
as alike as two peas in a pod
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (identical to one another) (podobnost)jako vejce vejci fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The two little girls were as alike as two peas in a pod.
number two nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal numeral: 2)dvě číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 Contestant number two, please step forward.
number two nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. euphemism (bowel movement, defecation) (neformální)kadit ned
  vyprázdnit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Good boy, Johnny! You went number two in the potty!
one-two punch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, figurative (double impact)dvojitý úder příd + m
one-two punch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (boxing: two blows) (box)dvojitý úder příd + m
 Joe knocked John down with a one-two punch to the head and stomach.
split [sth] in two vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (halve, divide in half)rozdělit se na dvě části
 If we split the cake in two, we can have half each. King Solomon ordered that the baby be split in two to find out who its real mother was.
twenty-two,
22
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 22)dvacet dva čísl + čísl
twenty-two,
22
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(22 in number)dvacet dva čísl + čísl
twenty-two,
22
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(22 years of age)dvacet dva čísl + čísl
twenty-two,
22
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
(people, things: 22 of them)dvacet dva čísl + čísl
22 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, written (twenty-second day of specified month) (daného měsíce)dvacátého druhého čísl + čísl
Poznámka: The example would be spoken "August twenty-second".
 I look forward to seeing you on August 22.
22 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly UK, written (twenty-second day of specified month) (daného měsíce)dvacátého druhého čísl + čísl
Poznámka: The example would be spoken as "(the) twenty-second of July". This date format is most commonly used in the UK, though it is gaining popularity in the US.
 My children's school breaks up for the summer on 22 July.
two hundred,
200
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(200 of [sth])dvoustý číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
two hundred,
200
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(group of 200)dvě stě čísl + čísl
  dvě stovky čísl + ž mn
two thirds nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (two parts out of three)dvě třetiny čísl + čísl
 He ate two thirds of the pie.
two thousand adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (2000 of [sth])dva tisíce čísl + čísl
two-dimensional adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (having height and width only)dvojrozměrný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
two-faced adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (deceitful) (o člověku)falešný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (o člověku)pokrytecký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
two-stroke engine,
also US: two-cycle engine
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(internal-combustion engine)dvoutaktní motor příd + m
twofold,
two-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having two parts) (skládající se ze dvou částí)dvojí číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 There is a twofold explanation for this phenomenon.
twofold,
two-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(double, times two)dvojnásobný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There had been a twofold increase in business.
twofold,
two-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(doubly, by two)dvojnásobně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  dvakrát číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
  dvojitě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 They hope to increase their profits twofold.
twofold,
two-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in two ways)dvojitý, dvojí přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
twofold,
two-fold
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(stage scenery)překlad není dostupný
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "two o'clock":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'two o'clock'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.