turn

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈt3ːrn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/tɝn/ ,USA pronunciation: respelling(tûrn)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
turn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (rotate)otočit se, obrátit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The man's head turned and he spotted me.
 Otočil se a spatřil mě.
turn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (rotate on an axis) (okolo své osy)točit se ned
  (okolo své osy)otáčet se ned
 It is amazing how the world keeps on turning.
 Je neskutečné, že svět se pořád točí.
turn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (revolve)otáčet se ned
  kroužit ned
 Vinyl records turn on a turntable.
 Desky se otáčejí na talíři gramofonu.
turn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (right or left)zatočit, zahnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  odbočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 At the end of the block, turn left.
 Na konci bloku zahněte (or: zatočte) doleva.
turn to [sth] vi + prep (move to face: a direction)obrátit se směrem, otočit se směrem dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Everyone, turn to your screens. Please turn to the right to see the monument.
 Všichni se otočte směrem k monitorům. Prosím, otočte se směrem doprava, abyste viděli památník.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (change position of, rotate) (něčím)otočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něco)obrátit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He turned the vase to make it face the room.
 Otočil vázu a postavil ji čelem do pokoje.
turn to [sth] vi + prep (become) (změna stavu)stát se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (změna stavu)proměnit se v dok + předl
 The leaves turned to mush underfoot.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Sníh se proměnil v břečku.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bend, curve in a road)zahnout, zatočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zabočit, odbočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (change of direction)zatočení, zahnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  odbočení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The car shook off its pursuers with a sudden turn to the right.
 Auto setřáslo pronásledovatele díky prudkému zatočení (or: zahnutí) doprava.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rotation) (kolem osy)otočení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (kolem osy)otočka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 A few turns of the handle of the vice will give you a good grip.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (revolution)otočení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  obrátka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  otáčka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Every turn of the wheel provides power to the mill.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (page: flip) (stránky)otočení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (stránky)obrácení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The novel was over in a turn of the page.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (opportunity, change) (situace apod.)zvrat mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (změna)obrat mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 This is a fortunate turn, which I am not going to waste.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (game: go) (ve hře)řada žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 It is your turn, so roll the dice.
 Teď si na řadě ty, tak házej.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (time, date: change) (časově)přelom mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 That car is from the turn of the century.
 Toto auto pochází z přelomu století.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (single winding) (kolem něčeho)natočení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (kolem něčeho)obtočení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (kolem něčeho)ovinutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Another turn and the coil should be all wrapped around the reel.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (change of position) (změna pozice)obrácení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (změna pozice)obrat mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 For all her turns, she just couldn't get comfortable.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (turned position) (nějaké věci, např. na jinou stranu)otočení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (nějaké věci)obrácení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 A turn of that vase would allow us to see the pattern.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (trend, direction) (změna směru, tématu)stočení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  obrat mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 A turn in the conversation to political issues caught Dan's interest.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (modification)změna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  obrat mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The forecast is warning of a turn in the weather next week.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (twist)obtočení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  ovinutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Another two turns of the cable around the pole should be enough.
 Ať jsou kolem té tyče dvě obtočení kabelu.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (style) (přen.: určitý styl)nádech mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (přen.: určitý styl)dotek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The stylist gave the dress a modern turn.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (short trip)procházka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  vycházka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 A turn around the block will give us a break from work.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shift) (ve vývoji věcí)obrat mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (ve vývoji věcí)zvrat mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (ve vývoji věcí)zlom mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Another strange turn in our lives was when Grandma started seeing fairies at the bottom of the garden.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (period of illness) (období nemoci)nemoc žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  onemocnění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The turn left him weak and disoriented.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (service or disservice) (dle přívlastku negativní)podraz mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (dle přívlastku pozitivní)laskavost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 His former partner did him a bad turn.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, dated (fright, shock)vyděšení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  šok mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  strach mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 It was such a turn to see Bill when we all thought he was dead.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: purchase and sale) (obchodu)obrat mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  nákup a prodej fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The trader lives on quick turns of volatile equities.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: embellishment) (hudební)ozdoba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 You are inserting too many turns. Try to keep it simple.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military drill: change of position) (při vojenském nástupu)obrat mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  otočka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The squad executed a turn.
turn from [sth] into [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (change shape) (co se týče vzhledu, postavy)změnit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (co se týče vzhledu, postavy)přeměnit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 With exercise, she turned herself from a couch potato into a honed running machine.
turn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sour, ferment) (o potravině)zkazit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (o potravině)zkysnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The milk has turned.
turn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (change, become [sth] new) (stát se něčím jiným)změnit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (stát se něčím jiným)proměnit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The leaves have all turned.
turn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (set a course) (změnit směr)zahnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (změnit směr)odbočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We will be heading north after we turn.
 Až zahneme, půjdeme na sever.
turn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (change course) (měnit směr)stáčet se ned
  (měnit směr)zatáčet ned
 The boat is starting to turn.
 Loď se začíná stáčet.
turn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (change position)převalovat se ned
  obracet se ned
 She is constantly turning in bed.
 Pořád se v posteli převaluje.
turn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (bend, curve) (měnit směr)zahýbat ned
  (měnit směr)zahnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The road turned.
 Tady silnice zahýbá.
turn into [sth] vi + prep (become) (něčím, někým)stát se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She turned into a fine young woman.
 Stala se z ní krásná mladá žena.
turn into [sth] vi + prep (change form)proměnit se v dok + předl
  změnit se v dok + předl
 The caterpillar will turn into a butterfly.
 Housenka se promění v motýla.
turn to [sb/sth] vi + prep (direct attention toward) (něčemu)věnovat se ned
  obrátit pozornost k dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (něčím)zabývat se ned
 Let's turn to the agenda for next week's meeting.
turn into [sth] vi + prep (enter by turning)zatočit do dok + předl
  odbočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 At the end of the road, turn into the driveway.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (flip) (stránku)otočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (stránku)obrátit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She turned the paper so that he couldn't see what was written on it.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shape) (nějaký materiál)opracovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (nějaký materiál)formovat ned
 That sculptor turns wood beautifully.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (execute, finish)dokončit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dodělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  provést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You should be able to turn this job in two hours.
turn [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (upset) (někoho)rozčílit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někoho)rozhněvat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někomu)ublížit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 His words turned her, and she began to cry.
turn [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (influence) (někoho)přesvědčit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někoho)přemluvit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něčí)změnit názor dok + m
 Are you trying to turn me to your point of view?
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (change colour) (změnit barvu, zezelenat, zčernat)ze-, z- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
 In autumn, the leaves turned brown.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (change temperature) (změna teploty, oteplit se, ochladit se)o- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
 The day turned hot.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sell) (učinit obchodní obrat)prodat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We can turn thirty cases of that item this week.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (profit: earn)vydělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dosáhnout zisku dok + m
 Our business hopes to turn a profit.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (twist)kroutit ned
  stočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Turn the threads to make a rope.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pass: a time) (o věku)překročit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It's just turned twelve.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shape on a lathe)soustružit ned
  vysoustružit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The carpenter turned four table legs.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (phrase well) (slova)formulovat ned
 Shakespeare knew how to turn a phrase.
turn [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (cause to change allegiance) (někoho na jinou stranu, zběh apod.)převést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  donutit zběhnout dok + dok
 A foreign government turned one of our agents.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (gymnastics: do, perform) (přemety apod.)metat ned
 Marla turned somersaults across the lawn.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reach an age) (přeneseně: dosáhnout určitého věku)oslavit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 My great-grandmother turned 99 last week.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ankle: twist) (kotník)vymknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (kotník)vyvrtnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
turn [sth] to [sth],
turn [sth] into [sth]
vtr + prep
(transform) (způsobovat změnu)měnit v ned + předl
  (způsobovat změnu)přeměňovat v ned + předl
 You turn my sadness to joy.
turn [sth] into [sth] vtr + prep (render) (něčeho něco)dělat z ned + předl
  vyrábět z ned + předl
 The brewer turns the grain and hops into beer.
turn [sth] into [sth] vtr + prep (translate)přeložit do dok + předl
  přetlumočit do dok + předl
 Please turn the English into French.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
turn [sth] around vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (transform, reform) (přeneseně)převrátit vzhůru nohama dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (přeneseně)změnit od základů dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 My sister has turned her life around.
turn [sth] around vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (provide or do [sth])vypracovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  provést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The factory turns orders around within a week. The translator turned the project around in three days.
turn away vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (face opposite way)odvrátit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
turn away from [sb/sth] vi phrasal + prep (face opposite way)odvrátit se od dok + předl
 Jane turned away from Peter after she told him to go to hell.
turn away from [sth/sb] vi phrasal + prep (move further from [sth], [sb])odvrátit svůj zrak od dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  odejít od dok + předl
 I turned away from the town and set my eyes on new horizons.
turn away vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (avert your gaze)odvrátit zrak dok + m
turn away from [sth] vi phrasal + prep (avert your gaze from [sth])odvrátit zrak od dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  nedívat se na dok + předl
 Witnesses had to turn away from the grisly sight.
 Svědci museli odvrátit zrak od hrůzné podívané.
turn away from [sth] vi phrasal + prep figurative (reject)odmítnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  upustit od dok + předl
 Don't turn away from my love. You must turn away from a life of crime if you want to stay out of jail.
turn back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (retrace one's route)vrátit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  jít zpět dok + přísl
 The mountain climber was exhausted, but he refused to turn back.
turn [sth/sb] down,
turn down [sth/sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(decline, refuse)zamítnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  odmítnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  neschválit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The bank turned down my application for a loan.
turn [sth] down,
turn down [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(sound: reduce volume) (zvuk)ztlumit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ztišit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I wish you'd turn down that music!
turn [sth] down,
turn down [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(reduce by turning a knob) (pomocí tlačítka apod.)ztišit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (pomocí tlačítka apod.)snížit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
turn [sth] down,
turn down [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(fold back: blankets on bed) (přikrývky)ustlat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přikrývky)přeložit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The hotel cleaner had turned down the sheets and left a chocolate on the pillow.
turn from [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (reject)odvrátit se od dok + předl
turn [sb] in vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (inform on to the police) (někoho, na policii)udat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She knew her brother had committed a crime, but she refused to turn him in.
turn in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (go to bed)jít spát dok + inf
  jít do postele dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (přen., hovor.: odejít spát)zabalit to dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It's getting very late, I'm going to turn in.
turn [sth] in,
turn in [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(submit, hand in)odevzdat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  odeslat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
turn into [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (become)přemenit se v dok + předl
  proměnit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 A caterpillar will eventually turn into a butterfly.
turn off [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (exit: a road)odbočit z dok + předl
  zahnout z dok + předl
 We turned off the main road and drove into the country.
turn off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (exit a road) (z dálnice, silnice)sjet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
turn [sb] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (disgust) (někoho)odradit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někoho)znechutit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
turn [sb] off [sth/sb] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (cause to dislike) (něčemu)sebrat chuť k dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (někoho)odradit od dok + předl
 Getting drunk on whisky turned Ben off alcohol completely.
turn [sth] on,
turn on [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(switch on) (přístroje apod.)zapnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (světla)rozsvítit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
turn on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (become hostile to)naštvat se na dok + předl
  obrátit se proti dok + předl
 We were getting along well and then suddenly he turned on me.
turn [sb] on,
turn on [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
slang (excite sexually)vzrušit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovorový výraz)rozhicovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  navnadit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He turned me on and I just couldn't resist.
turn out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be present, attend [sth])přijít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dostavit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Not many people turned out to vote on election day.
turn out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (conclude: well, badly)dopadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  skončit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The forecast is good, but it is too soon to say how it will turn out.
turn [sth] out,
turn out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(light: switch off) (světla)zhasnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (světla)vypnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
turn [sth] out,
turn out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(company, etc.: produce)vyrobit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyprodukovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
turn [sth] out,
turn out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(tip out contents of)vysypat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyprázdnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
turn [sb] out,
turn out [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(expel) (někoho)vyloučit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někoho)vykázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někoho)vyhnat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
turn over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (roll, flip over)převalit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  převrátit se, obrátit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 If you can't sleep turn over onto your other side and try again.
turn over [sth] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (earn)vydělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  mít zisk ned + m
 The company turns over 3 million dollars a year.
turn [sth] over vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (ponder)přemítat o ned + předl
  přemýšlet o ned + předl
 She turned the idea over in her mind.
turn round vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (spin, rotate, revolve)otočit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  otáčet se ned
  točit, otáčet ned
  rotovat ned
turn to [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (seek help from [sb](někoho)obrátit se na dok + předl
 I'm in such a bad situation that I don't know who to turn to. Don't turn to him for help, he can't be trusted.
 Jsem v tak svízelné situaci, že nevím, na koho se mám obrátit.
turn to [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (resort to: a course of action) (řešení apod.)uchýlit se k dok + předl
turn up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (arrive, be present)přijít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dorazit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I didn't expect him to turn up at my party as he wasn't invited. No telling when he'd turn up, he was never on time.
turn up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be found)objevit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  najít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Don't worry about your glasses: they'll turn up. I often lose my keys but they usually turn up somewhere in the kitchen.
 Neboj se o své brýle, určitě se objeví (or: najdou).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
go gray,
turn gray (US),
go grey,
turn grey (UK)
vi + adj
(person: have graying hair) (o někom)šedivět ned
  (o někom)zešedivět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He began to turn grey in his early 40s.
go gray,
turn gray (US),
go grey,
turn grey (UK)
vi + adj
(hair: be graying) (vlasy)šedivět ned
  (vlasy)zešedivět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
hairpin turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (road: sharp bend)ostrá zatáčka
 That mountain road is full of hairpin turns next to sheer cliffs.
in turn advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (one at a time, in rotation)postupně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  jeden po druhém fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 He looked at all the horses in turn until he found one he wanted to ride.
in turn advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by turns, alternately)střídavě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The two of us drank from the bottle in turn until it was empty.
in turn,
in your turn
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(connector: subsequently)následně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 John gave me the book and I, in turn, gave it to Sandy.
no adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (forbidding [sth])zákaz mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
Poznámka: Used on public notices to forbid an activity or thing.
 There are signs saying "No smoking" all over the construction site.
 Po celém staveništi visí cedule s nápisem Zákaz kouření.
nowhere to turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (no help or support available)nemít žádné východisko
 When he lost his job, his insurance, and his wife, he had nowhere to turn.
take a turn v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have one's chance, have a go)vystřídat se, prostřídat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přijít na řadu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The teacher said the kids had to wait if they wanted to take a turn on the rides.
 Učitelka řekla dětem, že musejí počkat, aby se na kolotoči všichni vystřídali.
take a turn v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (change)změnit se ned
  dojít ke změně dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (přen.: rychle se změnit)nabrat rychlý spád dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
turn a blind eye v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (pretend not to see [sth](přen.: předstírat, že něco nevidíme)přimhouřit oči nad dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 I knew exactly what she was up to but decided to turn a blind eye.
turn against [sb] vi + prep figurative (become hostile to) (někomu)obrátit se proti dok + předl
  (někomu)postavit se proti dok + předl
 The dog inexplicably turned against his owner and had to be put down.
turn [sb] against [sb] vtr + prep (prejudice [sb] against [sb])obrátit proti dok + předl
  (hovor., přen.)naočkovat proti dok + předl
 The family turned her against me.
 Rodina ji obrátila proti mně.
 Rodina ji proti mně naočkovala.
turn around,
also UK: turn round
vi + adv
(move to face away)otočit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 If you turn around, you'll see a beautiful sunset.
turn around,
also UK: turn round
vi + adv
(spin, rotate, revolve)otáčet se, točit se ned
  rotovat ned
turn around [sth] vi + prep (rotate around [sth])otáčet se okolo, točit se okolo ned + předl
 The Earth turns around its axis.
turn [sth] away from doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (avoid involvement) (něco nedělat)upustit od dok + předl
  (něčemu)vyhýbat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He turns away from dealing with beggars.
turn [sth] away from [sth] vtr + prep (cause to move away) (pryč)odehnat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (pryč)zahnat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It was hard to turn the cattle away from the broken fence.
turn [sb] away vtr + adv (deny entry)zamítnout vstup dok + m
  nepustit dovnitř dok + přísl
 Turn them away at the gate.
turn back the clock v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (restore youth)obrátit tok času
  vrátit se zpátky
 When she reached the age of 80 she became desperate to turn back the clock. Nora hoped that plastic surgery would turn back the clock for her.
turn back the clock v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (revert)obrátit tok času
  vrátit se zpátky
 The restore function in my computer turns back the clock to reset the software.
turn left viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go round a left-hand corner)odbočit doleva dok + přísl
  zahnout vlevo dok + přísl
turn of phrase nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (expression, wording) (slovní)obrat
 He read over the letter, savouring every turn of phrase.
turn of the century nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (point when one century becomes another)přelom století m + s
 At the turn of the century Queen Victoria was still on the throne.
turn [sth] off,
turn off [sth]
vtr + adv
(switch off, extinguish) (přístroje apod.)vypnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Before I go to sleep I turn off the T.V.
turn on the light v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (switch the light on)rozsvítit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (nářečně)rožnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I always turn on the light when I walk into the room.
turn [sth] out,
turn out [sth]
vtr + adv
(move to face outward)překlad není dostupný
 Stand with your legs hip-width apart and turn your feet out.
turn out right v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (end well)dopadnout dobře
 Annie hoped her project would turn out right so she'd get a good grade.
turn [sth/sb] over vtr + adv (roll, flip over)převrátit, obrátit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  otočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
turn [sth/sb] over to [sb],
turn over [sth/sb] to [sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(deliver, surrender [sth](někomu něco)předat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She turned the money over to her boss.
turn red viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (blush)zrudnout
 Audrey turned red when her 3-year-old son vomited over the bus driver. His compliments made her face turn red.
turn red viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (go red in the face)zrudnout
 Harry turned red with anger when he saw the scratch down the side of his new car.
turn right viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go round a right-hand corner)odbočit doprava dok + přísl
  zahnout vpravo dok + přísl
 When you reach the traffic lights turn right onto Buck Street.
turn tail vtr + n figurative (run away)vzít nohy na ramena
 Seeing the criminal with a gun made her turn tail.
turn the other cheek v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (not retaliate)nastavit druhou tvář
 She was being extremely rude but I decided to turn the other cheek.
turn the tables v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (take revenge) (přeneseně, úsloví)ukázat, zač je toho loket dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  pomstít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
turn the tables on [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (take revenge on) (přeneseně)ukázat, zač je toho loket ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I'd been badmouthing my colleague for months, in the hope of beating her to a promotion, but she turned the tables on me by telling the boss about all the paperwork I hadn't done.
turn the tables on [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reverse relative positions of)zvrátit situaci dok + ž
  způsobit obrat dok + m
turn the tide v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (change the course of [sth])zvrátit trend
 The USA's decision to enter the war helped to turn the tide and enabled the Allies to gain victory.
turn [sth] up,
turn up [sth]
vtr + adv
(increase output, volume)zesílit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hlasitost)zvýšit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We turned the TV up to drown the noise of our neighbours arguing.
turn-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, usually plural (hem of pants: cuff) (kalhoty apod.)záložka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
turn-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal (surprise) (hovorový výraz)překvápko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
turn [sth] upside down,
turn [sth] upside-down
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(invert) (otočit o 180°)obrátit vzhůru nohama dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 I turned the Jell-O mold upside down to get the Jell-O out.
turn [sth] upside down,
turn [sth] upside-down
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (rummage through roughly) (přeneseně: udělat nepořádek)obrátit vzhůru nohama dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The house was turned upside down as the burglars searched for valuable items.
turn [sth] upside down,
turn [sth] upside-down
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (change dramatically) (přeneseně: od základů změnit)obrátit vzhůru nohama dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The terrible news turned his world upside down.
turn your back on [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (abandon, reject) (přeneseně)obrátit se zády k dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (hovorový výraz)nechat ve štychu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Shame on you for turning your back on your friends after such a small disagreement.
turn your nose up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (show disgust, disdain) (přeneseně)ohrnout nos dok + m
turn up your nose at [sth],
turn your nose up at [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (show disgust, disdain for) (přeneseně)ohrnout nos nad fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
a turn-off,
a turnoff
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal ([sth] causing sexual repulsion) (v sexuální oblasti)odpudivost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
a turn-off,
a turnoff
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal ([sth] causing repulsion)odpudivost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  odpornost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
turn-on nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (aphrodisiac)afrodisiakum spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (sexuální)dráždidlo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
turn-on nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (arouses interest)vzrušující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  přitažlivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
turnout nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (number of people gathered)účast, docházka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The turnout was much better than we expected.
turnout nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (number of people voting) (volební)účast žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Voter turnout was much higher than at the last general election.
u-turn,
U-turn
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(180-degree turn)otočka o 180 stupňů fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 We came to a dead end and had to make a u-turn.
u-turn,
U-turn
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (reversal of opinion) (přeneseně: změna názoru)obrat o 180 stupňů fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
wait your turn v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be patient) (na někoho)čekat, než přijde řada ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 You should wait your turn.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"turn" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: turn the [wheel, handle], [make, take] a [sharp, sudden, tight, U] turn, that's a turn-up for the books, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "turn":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'turn'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.